Studijní programy

Prezenční studium


Kombinované studium


Studium v rámci celoživotního vzdělávání (placené)

 • Studium uceleného bloku předmětů 1. ročníku bakalářského studia

  Studijní program:
  Ekonomika a management

   studijní obor: Podniková ekonomika a management

    - místo studia: Cheb (vizualizace, informace)
    - místo studia: Plzeň (vizualizace, informace)

 • Studium uceleného bloku předmětů 1. ročníku navazujícího magisterského studia

  Studijní program:
  Ekonomika a management
   studijní obor:
    - Podniková ekonomika a management ( vizualizace, informace)