Uchazeč


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018


  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2016/2017
  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2015/2016
  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2014/2015
  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014
  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013
  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2011/2012

  • ELEKTRONICKÁ INFORMAČNÍ BROŽURA - STUDIUM NA ZČU A FEK
    Studijní programy