Uchazeč

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2018/2019

  • ELEKTRONICKÁ INFORMAČNÍ BROŽURA - STUDIUM NA ZČU A FEK
    Studijní programy