Uchazeč

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/20191. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019


  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2017/2018

  • ELEKTRONICKÁ INFORMAČNÍ BROŽURA - STUDIUM NA ZČU A FEK
    Studijní programy