Spolupráce v ČR


Spolupráce s podniky a sdruženími podnikatelů


Spolupráce s institucemi veřejného sektoru

V současné době jsou uzavřeny rámcové smlouvy o spolupráci s těmito středními školami:

logo Hotelová škola Mariánské lázněDohoda o spolupráci byla uzavřena v roce 2004.


logo Střední zdravotnická škola ChebDohoda o spolupráci byla uzavřena v roce 2004.


logo Obchodní akademie a gymnázium ChodovDohoda o spolupráci byla uzavřena v roce 2004.


logo Střední odborná škola ChebDohoda o spolupráci byla uzavřena v roce 2004.


logo Gymnázium ChebSpolupráce s Gymnáziem Cheb běží již řadu let.
Oficiální dohoda byla uzavřena 17.9.2004 při podpisu dohod s 5 řediteli škol z Karlovarského kraje.
logo Český statistický úřad v Praze

Od roku 1995

Za FEK Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc. a Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Dohoda o spolupráci byla obnovena v roce 2003 a navazuje na uzavřenou dohodu z roku 1995. Spolupráce s Čským statistický úřadem je pro fakultu velmi potřebná a cennáa to nejenom pro plnění různých výzkumných úkolů, ale i pro práci s reálnými a aktuálními daty zejména pro bakalářské a diplomové práce studentů fakulty.
Nová smlouva upravuje spolupráci na krajské úrovni a v nových podmínkách při vstupu do EU.


logo Město Cheb

Od roku 1990

Spolupráce probíhá na mnoha úrovních od starosty a děkana FEK až po jednotlivé vyučující a studenty.

Spolupráce s městem Cheb je jedna z nejdůležitějších. Město Cheb se od počástku vzniku fakulty podílí na jejím rozvoji. Mimo jiné podpořilo fakultu přenecháním krásné budovy v Hradební ulici. Finanční podporou pro rozvoj knihovny, počítačové učebny, modernizace koleje v Chebu i finanční podporou pro zakoupení vybavení pro e-learning a výrobu výukových CD.
Město Cheb také podporuje činnost sportovního klubu VŠSK Akademik Cheb.
Každý rok Město Cheb přispívá přes SVRR na projekty - studie, které pod vedením vyučujících realizují studenti fakulty.


logo Plzeňský krajský úřad

Spolupráce realizována dle projektů a za SVRR Mgr. Jiří Ježek

Odborní pracovníci fakulty se účastní práce v komisích a na zadaných projektech.


logo Karlovarský krajský úřad

Spolupráce realizována dle projektů a za SVRR Mgr. Jiří Ježek

Odborníci z fakulty se účastnili a účastní odborného posuzování koncepčních materiálů např. v oblasti rozvoje lidských zdrojů, rozvoje školství. V roce 2001 byla uspořádána společná konference k regionální problematice (REGIO). V současné době např. probíhá školení ředitelů středních škol.