Studium

proděkanka pro studijní záležitosti:
  Ing. Hana KUNEŠOVÁ Ph.D.
kunesova@kmo.zcu.cz

vedoucí studijního oddělení:
  Kateřina HRÁCHOVÁ
hrachova@fek.zcu.cz

Aktuálně

Studijní oddělení

Studijní programy

Elektronická informační brožura - studium na ZČU a FEK

Bakalářská a diplomová práce

Vybrané studijní normy

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (uznávání předmětů splněných v zahraničí)

Sport na ZČU

E-learning

  • Vstup do e-learningu je přes portál ZČU: http://portal.zcu.cz v sekci Studium - Moje studium - E-learningové kurzy. Studenti mají přístup do e-learningových kurzů jen těch předmětů, které mají zapsané v daném akademickém roce.
  • pdf.gif Jak používat e-learning? - (Návod k e-learningovým kurzům v systému Unifor, 2017)

Požární ochrana a bezpečnost práce na ZČU

Odkazy

Rozvrhy

Přijímací řízení

  • Podmínky přijímacího řízení do ak. roku 2018/2019 budou zveřejněné od 1. 12. 2017 na webové stránce pro uchazeče: www.fek.zcu.cz/uchazec 

Nastupující 1. ročník - studenti přijatí ke studiu v ak. roce 2017/2018 (bakalářské studium)

Akce


Aktuální a připravované akce
Momentálně nejsou zadány žádné připravované akce. Uskutečněné akce naleznete v archivu.