Studium v Chebu

Pracoviště v Chebu - Fakulty ekonomické ZČU v Plzni - je od roku 1990 situováno v Hradební ulici blízko středu města. Budova je kvalitně vybavena. Najdeme zde velký přednáškový sál, stupňovitou posluchárnu a řadu učeben pro přednášky i seminární výuku - vše je vybaveno moderní didaktickou technikou. Počítače jsou ve dvou specializovaných učebnách a v jedné studijní, celá budova má Wi-Fi univerzitní sítě. Špičkové zázemí poskytuje pracoviště univerzitní knihovny včetně čítárny hlavních periodik, s PC studovnou a servisem s mnoha elektronickými zdroji a informačními databázemi. V budově je studijní oddělení pro výuku v prezenční a kombinované formě a Centrum celoživotního vzdělávání. Většina vyučujících, kteří zajišťují výuku v Chebu, vyučuje také v Plzni. V Chebu je dále kvalitní kolej s 200 lůžky cca 15 min od fakulty a sportovní klub s fitcentrem přímo v budově fakulty. K rychlému občerstvení slouží také dobře zásobený bufet přímo v budově fakulty.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Studijní programy -Cheb

Prezenční bakalářské studium

Studijní program:
B6208 Ekonomika a management
studijní obor:
- 6208R044 Management obchodních činností
- 6208R086 Podniková ekonomika a management

Kombinované bakalářské studium

Studijní program:
B6208 Ekonomika a management
studijní obor:
- 6208R086 Podniková ekonomika a management (Podnikání a management) (studijní plán, metodické návody)

Poznámka: studijní obor Veřejná ekonomika je již jen na dostudování, fakulta jej již nebude otevírat.
Všichni absolventi bakalářského studijního programu mohou za stejných přijímacích podmínek nastoupit na navazující magisterské studium, které fakulta organizuje jen v Plzni.

Studium v rámci celoživotního vzdělávání (placené)

Studium uceleného bloku předmětů 1. ročníku bakalářského studia

Studijní program:
Ekonomika a management
studijní obor:
- Podnikání a management - Cheb
- Finance a účetnictví - Plzeň

Studium uceleného bloku předmětů 1. ročníku navazujícího magisterského studia

Studijní program:
Ekonomika a management (navazující, 2-letý)
studijní obor:
- Podniková ekonomika a management

Studijní oddělení -Cheb

Orientační plán budov FEK v Chebu