Studuj u nás - druhé kolo příjímacího řízení vyhlášeno!

Bakalářské studium v Chebu

MANAGEMENT PODNIKU | PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
CO Z TEBE BUDE?
Pracovník ve středním a nižším a managementu výrobních podniků, obchodních firem i neziskových organizací; případně můžeš rozjet vlastní byznys.
KDE SE UPLATNÍŠ?
Jako ekonom-manažer ve výrobních podnicích a institucích se zaměřením na služby, nebo ve státní správě; budeš mít dostatek znalostí, které ti umožní samostatně podnikat. Detaily o oboru najdeš zde.
Podmínky 2.kola přijímacího řízení.


MARKETING A OBCHOD | MANAGEMENT OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ
CO Z TEBE BUDE?
Odborník na marketing, obchod, prodej a poskytování služeb.
KDE SE UPLATNÍŠ?
Především v ekonomických a manažerských funkcích v obchodních a marketingových odděleních podniků, v institucích a agenturách zabývající se obchodem, marketingem a službami včetně cestovního ruchu, v neziskových organizacích a veřejné správě. Detaily o oboru najdeš zde.
Podmínky 2.kola přijímacího řízení.

Bakalářské studium v Plzni

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT | SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
CO Z TEBE BUDE?
Projektový manažer se znalostmi podnikového managementu, který je schopný plánovat a řídit projekty, vést tým a dosáhnout požadovaného cíle.
KDE SE UPLATNÍŠ?
Jako projektový manažer ve firmách, neziskových organizacích, ve státní správě. Detaily o oboru najdeš zde.
Podmínky 2.kola přijímacího řízení.


REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE | EKONOMICKÁ A REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE
CO Z TEBE BUDE?
Odborník na regionální a místní rozvoj se zaměřením na regionální rozvojové programy, který je schopen podílet se na vytváření strategických dokumentů pro města a obce a koncepčním rozvoji měst i venkovských oblastí.
KDE SE UPLATNÍŠ?
V institucích státní i veřejné správy, na krajských úřadech, v regionálních rozvojových agenturách, ve firmách se zaměřením na cestovní ruch nebo v neziskovém sektoru. Detaily o oboru najdeš zde
Podmínky 2.kola přijímacího řízení.

Navazující magisterské studium v Plzni

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT | SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
CO Z TEBE BUDE?
Vedoucí manažer, který řídí projekty a tým, s nímž dosáhne požadovaného cíle.
KDE SE UPLATNÍŠ?
Jako projektový manažer ve firmách, neziskových organizacích, ve státní správě. Detaily o oboru najdeš zde.
Podmínky 2.kola přijímacího řízení.