Vnější vztahy FEK


proděkan pro vnější vztahy:
  RNDr. Jiří PREIS Ph.D.
jpreis@kge.zcu.cz
PR koordinátorka:
  Mgr. Ivana KUTÁČOVÁ
ikutacov@sma.zcu.cz

Aktuálně

04.01.2018
Při absolvování předmětu Projektový management je možné získat jako bonus Národní certifikaci studentů od certifikační autority SPŘ Společnost pro projektové řízení, z.s. Více in...    >>>

23.11.2017
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Fakulty ekonomické. V Plzni proběhne 23.1.2018 v 9:00 a 10:30 v EP130 (balakářské studium) a 13:00 v >>>

22.01.2018
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje prodloužení termínu uzávěrky pro podání žádostí o stipendia na pobyty do Bulharska, Maďarska a Rumunska. 1)>>>

18.01.2018
Stáže probíhají ve dvou turnusech : říjen – únor (aktuální přihlášky) a březen - červenec. Odehrávají se hlavně v Bruselu nebo v Lucemburku a jsou zaměřeny na ši...    >>>

17.01.2018
Motivační stáže "PročByNe?" je projekt poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové, která se snaží mladým lidem zprostředkovat zkušenost z praxe a nabídnout příležitost...    >>>

11.01.2018
Stáž na Honorárním konzulátu České republiky pro regiony Friuli Venezia Giulia a Trentino Alto Adige. Trvání stáže: minimálně tři měsíce. Termín nástupu: dle dohody, avšak před...    >>>

11.01.2018
České centrum Vídeň nabízí stáž studentům či budoucím čerstvým absolventům. Nástup možný od 1.3.2018 (nebo již 26.2.), délka stáže min. 3 měsíce. Podmínkou je znal...    >>>

08.08.2017
Česko-německé centrum v Bavorsku nabízí stáže v oblasti kulturního managementu na období leden - březen 2018. Zájemci mohou čerpat financování z programu Erasmus+ praktické st...    >>>

 

Zahraniční studijní pobyty

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (tzv. uznávání předmětů)

Projekt DVOJÍ DIPLOM - studium v Německu

Bloomberg Assesment Test (BAT)

Informace o vnějších vztazích na ZČU

Kariéra

Média o nás

Stipendijní pobyty

Ostatní

Akce


Aktuální a připravované akce
Momentálně nejsou zadány žádné připravované akce. Uskutečněné akce naleznete v archivu.