RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.

Fotografie Vice Dean for Internationalization and External Relations of Faculty of Economics
Head of Centre for International Activities
Lecturer of Department of Geography
Co-worker of Centre for Regional Development Research
 
e-mail jpreis@fek.zcu.cz
phone  377633067
room  UK 525

Courses

AGZN Geografie zdraví a nemoci v angličtině
GPL Globální problémy lidstva
GSO1 Geografie světadílů a oceánů 1
GZ Geografie zdraví
GZčES Geografie západních Čech
SRGV4 Samostatná terénní praxe 4
UG Úvod do studia geografie
VRS1 Vybrané regiony světa 1