Fotografie

doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ

of Department of Economics and Quantitative Methods
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
Member of Scientific Board
Member of Subject area Board

e-mail plevny@kem.zcu.cz
telefon  377633168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
room  CD207, UK425

Courses | Curriculum Vitae | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2019-2021] GA19-18080S - Dodavatelsko-odběratelské řetězce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů (co-solver)
 • [2018-2020] SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii (co-solver)
 • [2017] SVK1-2017-005 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na ekonomiku a management (co-solver)
 • [2016-2017] SGS-2016-057 - Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy (co-solver)
 • [2014-2016] Visegrad Fund 31410020 - Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region (co-solver)
 • [2012-2013] TAČR 2012TD010228 - Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství (co-solver)
 • [2011-2012] Visegrad Fund 21110193 - Diversity management, comparison, the best practices of Visegrad countries (co-solver)
 • [2010-2011] SGS-2010-029 - Vývoj řídících procesů organizace s cílem zvýšení její výkonnosti (co-solver)
 • [2009] 51160/1311/3005 - Flexibilní řízení výkonnosti v podnikových procesech (co-solver)
 • [2005-2006] GAČR 402/05/2609 - Výzkum možností online komunikace občana a veřejné správy s použitím znalostních systémů (co-solver)
 • [2003-2005] GAČR 402/03/0668 - Výzkum možností efektivní aplikace jednoduchých exaktních metod v logistickém managementu a marketing managementu českých podniků
 • [2002-2004] GAČR 402/02/0160 - Výzkum investičně nenáročné restrukturalizace nosných vnitropodnikových vztahů v MSP
 • [1998] RS MŠMT c. 98 017 - Vliv soukromých tělovýchovných a sportovních zařízení na tělovýchovné a sportovní aktivity obyvatel Chebu, Sokolova a Karlových Varů (co-solver)
 • [1997-1998] RS MŠMT c. 97 082 - Komunální tělovýchova, řízení, financování, prognóza, metodika a model komunální tělovýchovy v obci (co-solver)

Development projects

 • [2018-2018] VS-18-042 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic (co-solver)
 • [2017-2017] VS-17-022 - Inovace a příprava nového doktorského studijního programu na kreditní systém studia (co-solver)
 • [2012] FRVŠ A-1862/2012 - Modernizace softwarového vybavení počítačové učebny pro prezenční a kombinované formy studia (co-solver)
 • [2011] FRVŠ A-1745/2011 - Inovace a rozšíření výuky využitím moderních audiovizuálních technologií na Fakultě ekonomické v Chebu
 • [2006] FRVŠ A-3032/2006 - Vybudování mobilní počítačové učebny v budově fakulty s bezdrátovým přístupem
 • [2006-2008] ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0347 - Inovace bakalářského studijního programu (co-solver)
 • [2004] MŠMT ev.č. 2004/660 - Realizace nových navazujících magisterských studijních programů na FEK
 • [2003] MŠMT ev.č. 2003/151 - Vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti školství se zaměřením na vytváření rozvojového plánu školského zařízení
 • [2002] FRVŠ A-975/2002 - Modernizace výuky s podporou ICT - rozšíření a modernizace pracoviště
 • [2002] MŠMT ev.č. 2002/88 - Příprava nového bakalářského studijního programu 6209R: Systémové inženýrství a informatika na FEK ZČU
 • [2002-2003] Socrates-COMENIUS No. 88102-CP-1-2000-1-AT-COMENIUS-C31: - Virtual Further Education Course For Headmasters
 • [2002] MŠMT ev.č. 2002/39 - Příprava nových bakalářských studijních oborů na FEK ZČU v rámci stávajícího studijního programu 6208R: Ekonomika a management
 • [2001] MŠMT ev.č. 2001/90 - Příprava nových bakalářských studijních oborů na FEK ZČU
 • [1998] Phare CBC CZ 9604.07.01.04.03.01 - Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth

Other projects

 • [2017-2018] Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí