Koronavirus - mimořádná opatření Fakulty ekonomické - od 23. 9. v místě Plzeň i Cheb přechod na distanční výuku (aktualizováno, 13. 10.)


Aktualizováno dne 13. 10. 2020, 17:30

-----12. 10. 2020, 22:00, doplněno 13. 10. 2020, 17:30-----

V souvislosti s nouzovým režimem je aktuální omezení osobní přítomnosti při výuce prodlouženo do 1. 11. 2020. Souhrnné a doplňující informace MŠMT k vládním opatřením z 12. 10. 2020, týkající se mimo jiné i ubytování na kolejích najdete zde: https://www.msmt.cz/aktualni-opatreni-pro-vysoke-skoly-v-souvislosti-s-covid-19.

-----12. 10. 2020, 14:30-----

V souvislosti s nouzovým režimem je aktuální omezení osobní přítomnosti při výuce prodlouženo do 25. 10. 2020. Příslušné nařízení vlády je níže ke stažení.

Aktuálně jsem omezili otevírací dobu všech studijních odděleních na:
pondělí - 13:00 - 15:00
středa - 09:00 - 11:00

Z důvodu mimořádných opatření jsou Vám studijní referentky a studijní referenti k dispozici preferovaně prostřednictvím e-mailu a telefonu. Telefonické dotazy jsou vyřizovány každý den mezi 9:00 a 11:00. Osobní návštěvy omezte na minimum a domluvte se na nich s předstihem.

Dále bylo vydáno rozhodnutí rektora č. 30R/2020 (viz níže ke stažení) týkající se ubytování na kolejích - ukončení ubytování, rezervace místa, krátkodobé ubytování.

Obecně, prosím, zvažujte nutnost individuálních osobních konzultací a návštěv v budovách ZČU.


-----6. 10. 2020-----

V minulých dnech došlo ke sjednocení nařízení Krajských hygenických stanic Plzeňského a Karlovarského kraje v souvislosti se zavedením nouzového stavu. Aktuální omezení prezenční přítomnosti na výuce je do 18. 10. 2020. S vysokou pravděpodobností však tato opatření budou prodlužována. Obě nařízení jsou ke stažení níže.
Zároveň je níže ke stažení aktuální verze předpisu rektora č. 24R/2020 ve znění Dodatku č. 10.

-----22. 09. 2020 - doplněno o zrušení prezenční výuky i v Chebu-----

Od zítřka - tj. středy, 23. 9. 2020 je prezenční účast studentů na výuce v Chebu i v Plzni zakázána (hlavní výjimky tvoří individuální konzultace, individuální návštěvy knihoven).

Níže celý text rozhodnutí Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, a také večerní rozhodnut Krajský hygienické stanice Karlovarského kraje.

Sledujte Vaše e-mailové adresy s dalšími informacemi od vedení FEK a Vašich vyučujících. Prosíme o trpělivost a schovívavost, přesun na distanční formu výuky se budeme snažit řešit, co nejrychleji.

-----21. 09. 2020-----

V nejbližší době pravděpodobně dojde k úpravě režimu prezenční výuky na ZČU tak, jak jste pravděpodobně zaznamenali v médiích. V současné době čekáme na oficiální informace Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.

Jakmile budeme mít přesnější informace, budeme je komunikovat.

Prosíme o trpělivost!


-----19. 09. 2020-----

Prezenční výuka začne v pondělí, 21. 9. 2020 dle běžných rozvrhů.

Pokyn děkanky č. 5DP/2020 - Pravidla pro přítomnost osob v prostorách FEK ZČU v souvislosti s předcházením onemocnění COVID-19 - naleznete níže ke stažení. Byl vydán v souvislosti se zahájením výuky v zimním semestru 2020/2021.

Byla aktualizována také směrnice rektora ZČU č. 24R/2020 (aktuálně ve znění Dodatku č. 6), která řeší situaci v rámci celé ZČU. Také naleznete níže ke stažení.

Na ZČU stále funguje stránka s aktuálními informace o COVID-19.

Hlavní obsah pokynu děkanky:

Povoluji osobní přítomnost osob v prostorách FEK pouze, pokud jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajícím infekčnímu virovému onemocnění a nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Osoba při vstupu a pobytu v prostorách FEK musí dodržovat následující podmínky:
- Má roušku nebo jinou ochranu zakrývající nos a ústa kdekoliv ve vnitřních prostorách. Výjimkou jsou osoby uvedené v platných mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví České republiky.
- Provede dezinfekci rukou při vstupu do místností.
- Pokud to není nezbytné, neshromažďuje se ve společných prostorách fakulty (chodby apod.)

Studenti i pracovníci FEK sledují aktuální dění a dodržují nařízení a doporučení vydané orgány veřejné moci.


-----09. 09 2020-----

Od zítřka, tj. čtvrtek, 10. 9. 2020 je na základě plánovaného opatření Ministerstva zdravotnictví povinné nosit ochranu dýchacích cest (roušku apod.) ve vnitřních prostorách budov.

-----starší zprávy smazány-----

pdf.gif24R-2020-D10-UZ-Souhrn_docasnych_mimoradnych_opatreni.pdf
pdf.gifUsneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-997-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-skol.pdf
pdf.gif30R-2020-mim. opatření-koleje 12 10 2020.pdf
pdf.gifNařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v KV - 04-2020
pdf.gifNařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 6-2020
pdf.gifPokyn děkanky č. 5DP/2020