Úřední deska

Vnitřní předpisy FEK

Studijní a zkušební řád ZČU

Ostatní dokumenty

Výroční zprávy FEK ZČU

Výroční zprávy rad studijních programů

Zprávy o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni

Vyhlášky

Oznámení

Pokyny

Rozhodnutí

Směrnice