Monografie autorů a spoluautorů z FEK ZČU
Dvořáková, L.; Vacek, J.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Černá, M.; Hejduková, P.; Vallišová, L.; Caha, Z.; Horák, J.; Machová, V.; Rain, T.; Hořický, M.; Janeček, P.; Petrtyl, J.; Písař, P.; Brabcová, J.; Machová, K. Adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 271s. ISBN 978-80-7380-855-6.
Eger, L. E-learning a jeho aplikace s orientací na vzdělávání a profesní vzdělávání Millennials. Plzeň: ZČU v Plzni, 2020, ISBN 978-80-261-0952-5
Dvořáková, L., Vacek, J., Černá, M., Hejduková, P., Hinke, J., Taušl Procházková, P., Vallišová, L., Horák, J., Caha, Z., & Machová, V. (2020). Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85 s. ISBN 978-80-261-0953-2.
Vacek, J.; Dvořáková, L.; Černá, M.; Horák, J.; Caha, Z.; Machová, V. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019. 104s. ISBN 978-80-7211-572-3.HAVLÍČEK, T., JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J. (eds.) Borders in Central Europe after Schengen Agreement. Cham: Springer Verlag, 2018. 239 s. ISBN: 978-3-319-63015-1 (Print) 978-3-319-63016-8 (Online)BÖHM, H., M. JEŘÁBEK et J. DOKOUPIL. Crossing the borders Studies on cross-border cooperation within the Danube Region / Case Study The Euroregion Šumava-Bayerischer Wald/Unterer Inn-Mühlviertel. Budapest: European Institute of Cross-Border Studies, 2016. 73 s. ISBN 978-963-12-4756-5.Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. et al. Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries. Plzeň: NAVA, 2015. 205s. ISBN 978-80-7211-479-5.Krechovská, M. et al. Financial Literacy in Visegrad Group Countries. Plzeň: NAVA, 2015. 99s. ISBN 978-80-7211-483-2.Čechurová, L.; Janeček, P.; Králová, L.; Mičík, M.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Moderní technologie v maloobchodě a cestovním ruchu - trendy a současná praxe. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 196s. ISBN 978-80-261-0455-1.
Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Böhmerwald/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 148s. ISBN 978-80-261-0410-0.
Cimler, P.; Hommerová, D. Der grenzüberschreitende Besucherverkehr Nordostbayern - Westböhmen, Handlungsoptionen auf Basis empirischer Daten. Krumbach : Access Marketing Management e.V., 2014. 92s. ISBN 978-3-945456-00-2.
Dokoupil, J., Kopp, J. (eds.) a kol. (2013): Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni,256 s. ISBN 978-80-261-0262-5.
Eger L.; Čechurová L.; Egerová D.; Ircingová J.; Januška M.; Jermář M.; Skalický J.; Vacek J.; Management rizik vzdělávacích projektů. Plzeň: NAVA, 2013. ISBN 978-80-7211-453-5.
Egerová, D.; Eger, L.; Jiřincová, M.; Lančarič, D.; Savov, R.; Sojka, L.; Ali Taha,V.; Sirková, M.; Kaščáková, Z.; Czeglédi, C.; Hajós, L.; Marosné, Z. K.; Leczykiewicz, T.; Springer, A.; Szypuła, K. Integrated Talent Management. Plzeň: NAVA, 2013. ISBN 978-80-7271-454-2.
Koutský, J.; Raška, P.; Kopp, J. a kol. Výzkum regionálního rozvoje – vybrané přístupy a témata. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 186 s. ISBN 978-80-7414-481-3.
Novotná, M.; Čechurová, M.; Bouda, J. Geografické informační systémy ve školách. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2012. 155 s. ISBN 978-80-7380-385-8.
Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Šumava. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2012. 186 s. ISBN 978-80-7380-404-6.
Lukáš L. Pravděpodobnostní modely v managementu - Teorie zásob a statistický popis poptávky. Praha, ACADEMIA, Knižnice České matice technické LANNA, sv.3, 2012. 208 str. ISBN 978-80-200-2005-5.
Dvořáková, L.; Červený, J. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. II. díl. Plzeň : NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2012. 103s. ISBN 978-80-7211-425-2.
Šašek P.; Vacík E. Rozšíření využití metodiky Balanced ScoreCard v řízení výkonnosti organizací veřejné správy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 160 s. ISBN 978-80-261-0078-2.
Egerová D. E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků. Plzeň :Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 142 s. ISBN 978-80-261-0139-0.
Fotr, J.; Vacík E. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. 384 s. ISBN 978-80-247-3985-4.
Eger, L.; Egerová, D.; Jiřincová, M.; Petrtyl, J.; Plevný, M. a kol. Diversity management. Comparision, the best practises of Visegrad countries. Plzeň: NAVA, 2012. 139s. ISBN 978-80-7211-420-7.
Hommerová, D. CRM v podnikových procesech. Praha: Grada, 2012. 136 s. ISBN 978-80-247-4388-2.
Hinke, J.; Bárková, D. Účetnictví 1. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3953-3.
Kuldová, L. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem - Strategická CSR. Plzeň: Nakladatelství NAVA, 2012. 172s. ISBN 978-80-7211-408-5.
Hrdý, Milan; Horová, Michaela. Strategické finanční řízení a investiční rozhodování. 2. vyd. Praha: Bilance, 2011. ISBN 978-80-86371-55-9.
Cimler, P. (ed.) New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Cotrolling m.b.H., 2011, s. 175. ISBN: 978-3-86367-007-8.
Novotná, M.; Kopp, J. a kol. Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Nakladatelství Lesnická práce, s. r. o., 2011. 196 s. ISBN 978-80-87154-49-6.
Dokoupil, J.; Kopp, J. a kol. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství, 2011. 161 s. ISBN 978-80-264-0089-8.
Dvořáková, L., Červený, J. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů, I. díl. Plzeň: NAVA 2011. 88s. ISBN 978-80-7211-397-2.
Horová, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura, image podnikatele a jejich řízení. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 130s. ISBN 978-80-261-0012-6.
Vacík, E.; Šašek, P. Úloha kvality v řízení výkonnosti v organizacích veřejné správy. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 115s. ISBN 978-80-7043-970-8
Pavlásek, V.; Hejduková, P. Veřejné finance a daně v České republice. první. vyd. Plzeň : Nava, 2010. 215 s.s. ISBN 978-80-7211-360-6.
EGER, L. a kol. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha: Educa Service ve spolupráci s Českou andragogickou společností, 2010, 115 s., ISBN 978-80-87306-07-9 (za FEK se na publikaci podíleli: Ludvík Eger, Dana Egerová, Jan Petrtyl, Jan Tlučhoř)
Plevný, M.; Žižka, M. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 296s. ISBN 978-80-7043-933-3.
KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem - etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. Kanina: OPS, 2010. 193s. ISBN 978-80-87269-12-1.
Skalický, Jiří; Jermář, Milan; Svoboda, Jaroslav. Projektový management a potřebné kompetence. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN: 978-80-7043-975-3.
Hinke, J.; Bárková, D. Účetnictví 2: Pokročilé aplikace. Praha : Grada Publishing, 2010. 231s. ISBN 978-80-247-3516-0.
Hinke, J.; Bárková, D. Účetnictví 1 : základní kurz. Praha : Grada Publishing, 2010, roč.;. č.1, 144s. ISBN 978-80-247-3384-5.
Lukáš L. Pravděpodobnostní modely v managementu - Markovovy řetězce a systémy hromadné obsluhy. Praha, ACADEMIA, Knižnice České matice technické LANNA, sv.2, 2009. 136 str. ISBN 978-80-200-1704-8.
Hrdý, M.; Horová, M. Finance podniku. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 179s. ISBN 978-80-7357-492-5.
Dvořáková, L.; Líbal, T. Kurz účetnictví. 2. vydání. vyd. Brno : Cígler Software, a.s., 2009. 1 CDs. ISBN 978-80-904358-0-3.
JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing,2009, 288 s., ISBN 978-80-247-3247-3
EGER, L. a kol. Diverzity management. Praha: Educa Service ve spolupráci s Českou andragogickou společností, 2009, 198 s., ISBN 978-80-87306-03-1 (za FEK se na publikaci podíleli: Ludvík Eger, Dana Egerová, Jan Petrtyl, Jindra Předotová)
Pavlásek, V.; Kunešová, H.; Hejduková, P. Veřejné finance a daně. 2.. vyd. Plzeň : Nava, 2009. 224s. ISBN 978-80-7211-329-3.
JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008, 272 s., ISBN 978-80-247-2690-8
Pavlásek, V.; Kunešová, H.; Hejduková, P. Veřejné finance a daně. Plzeň : Nava, 2008. 215s. ISBN 978-80-7211-303-3.