Studium

proděkanka pro studijní záležitosti:
  Ing. Hana KUNEŠOVÁ
kunesova@kmo.zcu.cz

vedoucí studijního oddělení:
  Kateřina HRÁCHOVÁ
hrachova@fek.zcu.cz

Aktuálně

12.05.2017
Informace o předzápisu předmětů do ak. roku 2017/2018 jsou uvedené v pokynu prorektora č. 3P/2017. Podrobné informace pro studenty FEK jsou uvedené v pokynu děkana č. 2DP/2017. V ...    >>>

 

Studijní oddělení

Studijní programy

Elektronická informační brožura - studium na ZČU a FEK

Bakalářská a diplomová práce

Vybrané studijní normy

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (uznávání předmětů splněných v zahraničí)

Sport na ZČU

E-learning

  • Vstup do e-learningu je přes portál ZČU: http://portal.zcu.cz v sekci Studium - Moje studium - E-learningové kurzy. Studenti mají přístup do e-learningových kurzů jen těch předmětů, které mají zapsané v daném akademickém roce.
  • pdf.gif Jak používat e-learning? - Návod k e-learningovým kurzům v systému Unifor

Požární ochrana a bezpečnost práce na ZČU

Odkazy

Rozvrhy

Přijímací řízení

Nastupující 1. ročník - studenti přijatí ke studiu v ak. roce 2016/2017 (bakalářské studium)

Akce


Aktuální a připravované akce
Momentálně nejsou zadány žádné připravované akce. Uskutečněné akce naleznete v archivu.