banner

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/25 - přihlášky k doktorským studijním programům ještě do 31. 5. 2024


NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Fakulta ekonomická nabízí studium v bakalářských, navazujících a doktorských studijních programech.
Přehled všech studijních programů


1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025
Bakalářské studium

Nahrávejte svá maturitní vysvědčení, jakmile je budete mít k dispozici.

Děkanka FEK ZČU v souladu s čl. 8 odst. 4 vyhlášky č. 6DV/2023 rozhodla o zrušení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Marketingové řízení s místem studia Cheb, protože počet podaných přihlášek ke studiu je menší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Uchazeči, kterých se to týká, obdrží informace s dalšími pokyny e-mailem.

Vyhláška č. 6DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025
- Termín podání přihlášky: příjem přihlášek ukončen.
- Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.

Navazující magisterské studium
Vyhláška č. 7DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025
- Termín podání přihlášky: příjem přihlášek ukončen.
- Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.

Doktorské studium
Vyhláška č. 8DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025
- Termín podání přihlášky: 31. 5. 2024 přes systém E-Přihláška ZČU.
- Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.


Přijímací řízení do studijního programu Management and Digital Technology - připravujeme

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 - připravujeme


Kontakty pro více informací:
Bakalářské a navazující magisterské studium: tel.: +420 377 633 010, +420 377 633 018; e-mail: fek@service.zcu.cz
Doktorské studium: tel.: +420 377 633 001; e-mail: trojanow@fek.zcu.zcu