banner

Informace pro nastupující studující (1. ročník) - bakalářské studium

Vítejte na Fakultě ekonomické ZČU!

Pozorně sledujte veškeré informace na webových stránkách fakulty https://fek.zcu.cz, a také ve svých studentských e-mailech, které jsou oficiálním komunikačním kanálem. Na začátku jsou pro Vás důležité především informace zde na fek.zcu.cz/1rocnik a v e-mailech.

Vaší první povinností je dostavit k zápisu ke studiu, informace Vám zasíláme na e-mail uvedený v E-přihlášce!

Na začátku září pro Vás připravujeme Adaptační den!

V rámci Adaptačního dne Vás společně s našimi studenty seznámíme s prostředím Západočeské univerzity v Plzni a konkrétně Fakulty ekonomické. Provedeme Vás kampusem, řekneme Vám důležité věci, dořešíme případnou administrativu a pokusíme se Vás připravit na první dny studia.
Prosíme udělejte vše pro Vaši účast!
Prosíme Vás o vyjádření preference termínu pro místo studia PLZEŇ, nebo o vyjádření preference termínu pro místo studia CHEB.

Vaší další povinností je:
Studentské karty (slouží ke vstupu do budov, výpůjčky v knihovně, k platbě v menze – více na https://support.zcu.cz/index.php/Kategorie:JIS) budou vydávány hromadně počínaje 9. 9. 2024 v době od 9.00 do 16.30 v místnosti UI203.

Ubytování na koleji v PLZNI

Mezi 10. 7. a 21. 7. 2024 si také v případě potřeby můžete zažádat o ubytování na koleji ZČU - www.skm.zcu.cz/cs/Dormitory/accomodation_0001.html. Vyřizuje Správa kolejí a menz.

Ubytování na fakultě v CHEBU

V Chebu můžete využít ubytování v budově fakulty. Ubytování zajišťuje odbor Provoz a služby. Prosím kontaktuje paní Libuši Šilhanovou – silhanov@ps.zcu.cz (CD 313, 724 259 067).

Studijní oddělení
Harmonogram akademického roku 2024/2025 (pouze nejdůležitější termíny):
Zimní semestr (ZS)
výuka v ZS16. 9. – 17. 12. 2024 (1.týden výuky – sudý)
zimní prázdniny27. 12. 2024 – 1. 1. 2025
zkouškové období18. 12. 2024 – 9. 2. 2025
upřesňující zápisy3. 2. – 7. 2. 2025
Mezní termín pro získání min. 10 kreditů za ZS14. 2. 2025

Letní semestr (LS)
výuka v LS10. 2. – 16. 5 2025
zkouškové období17. 5. – 22. 6. 2025 a 18. 8. – 31. 8. 2025
Mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek31. 8. 2025


Rozvrh

Konečnou verzi Vašeho rozvrhu budete mít k dispozici na webových stránkách ZČU (Portál ZČU) nejpozději od 11. 9. 2024. Postup pro zobrazení Vašeho individuálního rozvrhu najdete na této stránce nejpozději k tomuto datu.

Rozvrh pro 1. ročníky je pevně stanoven a není možné provádět změny!

Stručný výtah z informací ke studiu (více se dozvíte ve Studijním a zkušebním řádu):
  • V zimním semestru 1. ročníku je povinná účast na cvičeních a seminářích v rozsahu 75 % u povinných a povinně volitelných předmětů. Omluvy směřujte přímo na vyučující.

  • V zimním semestru musíte získat min. 10 kreditů, za celý 1. ročník celkem min. 40 kreditů. Vážený studijní průměr za akademický rok zároveň nesmí překročit 3,40;

  • Hodnocení zkoušek: výborně, velmi dobře, dobře. V případě „nevyhověl“ můžete konat dvě opravné zkoušky. Nesplněný předmět si lze zapsat ještě jednou v následujícím akademickém roce.

  • Na zkoušku a opravné zkoušky z jednoho předmětu může student provést max. 5 přihlašovacích zápisů!

  • Do 3 dnů od zkoušky by měla být zapsána známka na Portálu, Vaší povinností je toto průběžně kontrolovat!

  • Vybrané podmínky k ukončení bakalářského studia: získání 180 kreditů a splnění všech povinných předmětů, splnění příslušných povinně volitelných bloků předmětů

  • Na katedry směřujte veškeré dotazy týkající se výuky, vyučujících, zkouškových termínů a výsledků zkoušek.

Užitečné odkazy pro studenty:
word.gifFormulář univerzální žádosti