Středisko mezinárodních aktivit

vedoucí:
  RNDr. Jiří PREIS Ph.D.
jpreis@kge.zcu.cz http://www.fek.zcu.cz/sma
administrátorka zahraničních mobilit:
  Mgr. Romana SUCHÁ, Ph.D.
sucharom@sma.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

07.04.2016
Přehled smluv Erasmus FEK na rok 2016-17 - viz příloha...    >>>

 

Charakteristika

Středisko zahraničních mobilit zajišťuje veškerou činnost fakulty týkající se mezinárodních vztahů. Mezi její hlavní aktivity patří evidence a administrace bilaterálních dohod Erasmus, spolupráce se zahraničními partnerskými univerzitami, vyhledávání dalších možností zahraniční spolupráce, poradenská činnost pro studenty týkající se možností studijních pobytů v zahraničí, organizace workshopů na téma zahraničních mobilit, organizace výběrových řízení na studentské zahraniční mobility a mobility akademických pracovníků, poradenská činnost pro zahraniční studenty a pro zájemce o studijní pobyt Erasmus na FEK, organizace informačních schůzek aj.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Mgr. Romana SUCHÁ, Ph.D. sucharom@sma.zcu.cz 3409

Dokumenty ke stažení a odkazy

Informace pro studenty
Information for incoming students

Kontakt

  • Telefon: +42037763
  • Fax: +42037763

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni