Fotografie

doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.

vedoucí Centra základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (pracoviště na FEK ZČU v Plzni)
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady FEK

e-mail lukasl@kem.zcu.cz
telefon  377633107
kancelář  UK430

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Monografické publikace
 • Lukáš, L. Pravděpodobnostní modely v managementu - teorie zásob a statistický popis poptávky.. Praha : Academia, ČMT, 2012. 207s. ISBN 978-80-200-2005-5.
 • Lukáš, L. Pravděpodobnostní modely v managementu. Markovovy řetězce a systémy hromadné obsluhy.. Praha : ACADEMIA ČMT, 2009. 135s. ISBN 978-80-200-1704-8.
 • Hrdý, M.; Fetisovová, E.; Horová, M.; Hofman, J.; Ježek, J.; Ježková, R.; Král'ovič, J.; Křikač, K.; Lukáš, L.; Nagy, L.; Pavlák, M.; Šimek, B. Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 171s. ISBN 978-80-7043-746-9.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Lukáš, L. Numerical solution of integral equation for early exercise boundary of American put option. WSEAS Transaction on Business and Economics, 2017, roč.14. č.26, s.235-243, ISSN 1109-9526.
 • Lukáš, L.; Hofman, J. Operational Complexity of Supplier-Customer Systems Measured by Entropy - Case Studies. Entropy, 2016, roč.18. č.4, s.1-17, ISSN 1099-4300.
 • Lukáš, L.; Plevný, M. Using entropy for quantitative measurement of operational complexity of supplier-customer system: case studies. Central European Journal of Operations Research, 2016, roč.24. č.2, s.371-387, ISSN 1435-246X.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M.; Lukáš, L. Effectiveness of entrepreneurship policies: Some evaluation research perspectives. Amfiteatru Economic, 2015, roč.17. č.39, s.706-722, ISSN 1582-9146.
 • Lukáš, L.; Hofman, J. Analýza nesplacených pohledávek pomocí Markovových řetězců - případová studie. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.4, s.42-51, ISSN 1805-0603.
 • Lukáš, L. Metody oceňování podniků typu DCF a jejich numerická realizace pomocí sw Mathematica. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.4, s.35-43, ISSN 1805-0603.
 • Lukáš, L. Editorial. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.4, s.2-3, ISSN 1805-0603.
 • Lukáš, L. Analytic hierarchical process and weight generation for inconsistent interval comparison matrices. IIAS Transactions in Systems Research and Cybernetics, 2005, roč.5. č.2, s.31-36, ISSN 1609-8625.
 • Lukáš, L. Simulation of investor behaviour on stock markets using lattice model. Asta Systemica, 2005, roč.5. č.2, s.19-24, ISSN 1813-4769.
 • Lukáš, L. Computer agent-based models for FX rate simulation in Java. IIAS-Transactions on Systems Research and Cybernetics, 2003, roč.3. č.2, s.49-57, ISSN 1609-8625.
 • Lukáš, L. Algorithmic structure of FX rate simulation applet in Java. IIAS-Transactions on System Research and Cybernetics, 2003, roč.3. č.2, s.39-48, ISSN 1609-8625.
Kapitoly v knize
 • Málek, J.; Option Pricing Problems in Variational Formulation. Advanced Methods of Computational Finance, Prague : University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House, 2017, s.77-109. ISBN 978-80-245-2207-4.
 • Lukáš, L. European Option Pricing Model with Underlying Asset Following Subdiffusion Process. ADVANCED METHODS OF QUANTITATIVE FINANCE, Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2015, s.91-106. ISBN 978-80-245-2132-9.
 • Lukáš, L. Numerical investigation of nonlinear 3-D financial dynamic model. Globalizacija i proryvnoje pozicionirovanije, Petersburg, Rusko : Kult Inform Press, 2013, s.64-71. ISBN 978-5-8392-0436-2.
 • Lukáš, L.; Hofman, J. Použití entropie k měření složitosti dodavatelsko-odběratelského systému, kvantitativní nástroj využitelný finančním managementem. Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie, Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.73-82. ISBN 978-80-7043-746-9.
Statě ve sborníku
 • Lukáš, L. Markov chain sensitivity analysis of expected paid/unpaid overdue receivables - SME case study. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Part 2. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.11-18. ISBN 978-80-210-8609-8.
 • Mičudová, K.; Lukáš, L. Early Exercise Premium and Boundary in American Option Pricing Problem. In 35th International Conference Mathematical Methods In Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017, s.442-447. ISBN 978-80-7435-678-0.
 • Lukáš, L. Adaptive algorithm for solution of early exercise boundary problem of American put option implemented in Mathematica. In MATEC Web of Conferences. London : EDP Sciences, 2017, roč.125. č.04028, s.1-6, ISBN 2261-236Xneuvedeno.
 • Lukáš, L. Correlation Structure of Underlying Assets Affecting Multi-Asset European Option Price. In MME 2017 Conference Proceedings. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2017, s.414-419. ISBN 978-80-7435-678-0.
 • Říhová, P.; Lukáš, L. Entropy Based Measures Used in Operation Complexity Analysis of Supplier-Customer Systems. In 35th International Conference Mathematical Methods In Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017, s.638-643. ISBN 978-80-7435-678-0.
 • Mičudová, K.; Lukáš, L. Various Interest Rates Models Used within Real Options Valuation Tools. In MME 2016 Conference Proceedings. Technical University of Liberec : Technical University of Libere, 2016, s.558-563. ISBN 978-80-7494-296-9.
 • Hofman, J.; Lukáš, L. Detection of Feasible Domains of Interpolation Parameters within Generalized EOQ Type Inventory Models. In MME 2016 Conference Proceedings. Technical University of Liberec : Technical University of Liberec, 2016, s.271-276. ISBN 978-80-7494-296-9.
 • Lukáš, L. American Option Pricing Problem Formulated as Variational Inequality Problem. In MME 2016 Conference Proceedings. Technical University of Liberec : Technical Universitz of Liberec, 2016, s.512-517. ISBN 978-80-7494-296-9.
 • Lukáš, L. Some comparative macroeconomic analysis of Visegrad countries in the period 1997-2010 using differential geometry approach. In Paradigmy zmien v 21. storočí - Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016, s.145-152. ISBN 978-80-7144-265-3.
 • Lukáš, L.; Hofman, J. Generalized inventory models of EOQ type and their implementation in Mathematica. In Production management and Engineering Science. 2301 EH Leiden, The Netherlands : CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, 2016, s.169-174. ISBN 978-1-138-02856-2.
 • Lukáš, L. Variational Formulation of Option Pricing Problem a Platform for Finite Element Method in Finance. In Conference Proceedings, 33th International Conference Mathematical Methods in Economics. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s.467-472. ISBN 978-80-261-0539-8.
 • Mičudová, K.; Lukáš, L. Real Options Pricing by the Finite Element Method with Hermite Cubic Elements. In Conference Proceedings, 33th International Conference Mathematical Methods in Economics. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s.531-536. ISBN 978-80-261-0539-8.
 • Hofman, J.; Lukáš, L. Generalized EOQ Type Inventory Models with Time Dependent both Demand Rate and Holding Cost Rate. In Conference Proceedings, 33th International Conference Mathematical Methods in Economics. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s.249-254. ISBN 978-80-261-0539-8.
 • Hofman, J.; Lukáš, L. Markov chain model used for sensitivity analysis of paid/unpaid claims in after-payment-due process. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Palacký University, Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014, s.299-304. ISBN 978-80-244-4208-2.
 • Lukáš, L. Numerical analysis of 3-D nonlinear financial model with lagged variables - influence of initial histories. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Palacký University, Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2014, s.590-595. ISBN 978-80-244-4208-2.
 • Svoboda, M.; Lukáš, L. Possibilities of using Markov chains for construction of technical analysis indicators of stock exchange index PX. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME2014, Conference Proceedings. Olomouc : Palacký University, 2014, s.1003-1008. ISBN 978-80-244-4209-9.
 • Lukáš, L. Numerická realizace metod DCF oceňování podniku s užitím sw Mathematica. In Insolvence 2014 - Hledání cesty k vyšším výnosům. Praha : Oeconomnia, 2014, s.62-74. ISBN 978-80-245-2027-8.
 • Lukáš, L.; Hofman, J. Quantitative measurement of operational complexity of supplier-customer system with time and volume flow variations by entropy. In Recent Researches in Applied Economics & Management, Proceedings of 5-th Int.Conf. AEBD'13. Athens : WSEAS Press, 2013, s.135-140. ISBN 978-960-474-323-0.
 • Lukáš, L. Some connections between bankruptcy models and their new possibilities. In Sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2013, s.321-330. ISBN 978-80-245-1959-3.
 • Lukáš, L. Analytic comparison of 3-D macroeconomic trajectories of Visegrad countries - CZ, HU, PL, and SK. In Recent Researches in Applied Economics & Management, Proceedings of 5-th Int.Conf. AEBD'13. Athens : WSEAS Press, 2013, s.141-144. ISBN 978-960-474-323-0.
 • Lukáš, L. Basic comparative macroeconomic analysis using differential geometry approach. In Book of Proceedings 2nd International Scientific Conference Economic and Social Development. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2013, s.526-532. ISBN 978-961-6825-73-3.
 • Svoboda, M.; Lukáš, L. Application of non-homogeneous Markov chain analysis to trend prediction of stock indices. In Mathematical Methods in Economics 2013: 31st International Conference: Proceedings. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, s.881-886. ISBN 978-80-87035-76-4.
 • Lukáš, L. Numerical investigation of 3-D nonlinear financial model. In Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : proceedings. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, s.546-551. ISBN 978-80-87035-76-4.
 • Hofman, J.; Lukáš, L. Measurement of operational complexity of supplier-customer system using entropy ? a case study. In Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : proceedings. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, s.267-272. ISBN 978-80-87035-76-4.
 • Lukáš, L. Bankrotní modely založené na podnikových účetních datech - obecný pohled, souvislosti, nový 2-D agregovaný pravděpodobnostně orientovaný model a ilustrace použití. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0100-0.
 • Lukáš, L. Contribution to financial distress and default modeling and new 2-D aggregated model - SME case studies. In Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. Karviná : Silesian University, 2012, s.530-535. ISBN 978-80-7248-779-0.
 • Svoboda, M.; Lukáš, L. Application of Markov chain analysis to trend prediction of stock indices. In Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná : Slezská univerzita, 2012, s.848-853. ISBN 978-80-7248-779-0.
 • Hofman, J.; Lukáš, L. Quantitative measuring of operational complexity of suppliercustomer system with control thresholds. In Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná : Siliesian University in Opava, Shcool od Business Administration in Karviná, 2012, s.302-307. ISBN 978-80-7248-779-0.
 • , .; Weight generation and construction of preferences by Monte Carlo method in AHP with inconsistent interval comparison matrices. In Mathematical Methods in Economics 2011. Praha : Professional Publishing, 2011, s.449-454. ISBN 978-80-7431-058-4.
 • Hofman, J.; Lukáš, L.; Unified approach utilizing entropy to measure operational complexity of supplier-customer system ? case studies. In Mathematical Methods in Economics 2011. Praha : Professional Publishing, 2011, s.254-259. ISBN 978-80-7431-058-4.
 • Beck, J.; Lukáš, L.; Some comparative macroeconomic analysis of Visegrad countries using differential geometry approach. In Mathematical Methods in Economics 2011. Praha : Professional Publishing, 2011, s.35-40. ISBN 978-80-7431-058-4.
 • Beck, J.; Lukáš, L. Analytic hierarchy process and weight generation for inconsistent interval comparison matrices by eigenvalue method. In Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s.36-42. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • Hofman, J.; Lukáš, L. Application of entropy for supplier-customer system complexity analysis - case studies. In Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s.238-243. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • Lukáš, L. Application of empirical mode decomposition to analyze simulated financial time series. In Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s.412-417. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • Lukáš, L. Dynamické modely teorie zásob typu EOQ s lokálními informacemi o průběhu spotřeby. In Výpočtová ekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.51-66. ISBN 978-80-7043-596-0.
 • Vácha, O.; Lukáš, L. Numerical solution of interdependent consumer behavior using Matlab. In Výpočtová ekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, s.109-122. ISBN 978-80-7043-596-0.
 • Lukáš, L. Numerical simulation of interest rate using Vasicek and CIR models. In PROCEEDINGS OF THE 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS. Liberec : Technical University, 2008, s.333-346. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • Lukáš, L. Some numerical problems and their solutions in Java with the JMSL 4.0 library, Visual Numerics, Inc.. In Výpočtová ekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.67-72. ISBN 978-80-7043-596-0.
 • Lukáš, L. Markov chain model of multi-stage production system with solution procedure in Java. In Proceedings of 25-th Int.Conf. Mathematical Methods in Economics. Ostrava : VŠB - Technical University, 2007, s.1-9. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • Lukáš, L. Derivation of exchange rate computer-agent models using dynamic clearing conditions. In Proceedings of the 24th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2006. Pilsen : University of West Bohemia, 2006, s.339-345. ISBN 978-80-7043-480-2.
 • Hofman, J.; Lukáš, L. Measurement of supplier-customer system complexity based upon entropy. In Proceedings of the 24th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2006. Pilsen : University of West Bohemia, 2006, s.241-247. ISBN 978-80-7043-480-2.
 • Vácha, O.; Lukáš, L. Interdependent consumer behaviour-numerical investigation of stability. In Proceedings of the 24th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2006. Pilsen : University of West Bohemia, 2006, s.503-511. ISBN 978-80-7043-480-2.
 • Lukáš, L.; Vícekriteriální rozhodovaní a analytický hierarchický proces s nekonzistentní maticí párových porovnání. In Regio 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.222-229. ISBN 80-7043-432-5.
 • Lukáš, L. Some notes to Black-Scholes equation. In Proceedings of the 24th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2006. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2005, s.233-237. ISBN 978-80-7041-535-1.
 • Hofman, J.; Lukáš, L. Vícekriteriální rozhodování v marketing - managementu. In Výpočtová ekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.93-102. ISBN 80-7043-342-6.
 • Lukáš, L. Market clearing conditions used in FX rate simulation models. In Proceedings of 22-th International conference mathematical methods in economics. Brno : Masaryk University, 2004, s.184-188. ISBN 978-80-210-3496-9.
Software
 • Vondráček, A.; Lukáš, L.; Jarenová, E. Slovník bezpečnosti a ochrany zdraví při práci česko - anglicko - německo - francouzský2. 2012.
Učební texty, skripta
 • Lukáš, L. Pravděpodobnostní modely některých manažerských úloh. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 219s. ISBN 80-7043-402-3.
 • Lukáš, L. Pravděpodobnostní modely. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 208s. ISBN 80-7043-388-4.
 • Plevný, M.; Lukáš, L. Operační výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. 191s. ISBN 80-7043-240-3.
 • Plevný, M.; Lukáš, L. Operační výzkum. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2000. 188s. ISBN 80-7082-641-X.
Postery, přednášky
 • Lukáš, L. Numerical realization of discrete time European option pricing with underlying asset obeying a subdiffusion process in Mathematica. 2015.
 • Lukáš, L.; Hofman, J. Generalized inventory models of EOQ type and their numerical implementation in sw Mathematica. 2015.
 • Lukáš, L. Sensitivity Analysis of Expected Paid/Unpaid Overdue Receivables Using Markov Chain Method - SME Case Study. 2015.
 • Lukáš, L. Some Generalizations of VRA Algorithms for Financial Time Series Analysis. 2010.
 • Lukáš, L. Markov chain model of multi-stage production system with solution procedure in Java. EkF, VŠB-TU, Ostrava., 2007.
 • Lukáš, L. Dynamic equilibrium conditions used for building a family of FX rate simulation models. Limassol, Amathus Beach Hotel, 2006.
 • Lukáš, L. Application of Entropy as a Theoretical Measure of Information for Supplier-Customer System Complexity Analysis. Baden-Baden, 2006.
 • Lukáš, L. Dynamic Market Clearing Conditions Used for Building FX Rate Computer-Agent Simulation Models. Baden-Baden, 2006.
 • Lukáš, L. Variety of Computer-based Models for Computer Simulation of FX Rate. Amsterdam, 2004.
 • Lukáš, L. Class of Fractals Linked with Complex Dynamic Systems. Portland, Oregon, USA, 2003.
 • Lukáš, L. Algorithmic structure of FX rate simulation applet in Java. Baden-Baden, Germany, 2003.
 • Lukáš, L. Computer Agent-based Models for FX Rate Simulation in Java. Baden-Baden, Germany, 2003.
 • Lukáš, L. Modelování chování investorů na spekulativních trzích. Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2003.
 • Lukáš, L. Simulation of investor behaviour on stock markets using lattice model. Praha ČZU, Czech Uni. of Agriculture, Faculty of Economics and Management, Prague - Suchdol, 2003.
Recenze
 • Lukáš, L. Recenze příspěvku pro časopis E M Ekonomie a Management - R666 - On Macroeconomic Values Investigation Using Fuzzy Linear Regression Analysis. E+M Ekonomie a Management, Liberec : Technická univerzita, 2013. ISBN 1212-3609.
 • Lukáš, L. Recenze příspěvku pro publikaci v časopisu AUCO - Risk measures in optimization problems via empirical estimates. Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica, Czech Economic Review, Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013. ISBN 1802-4696.
 • Lukáš, L. Oponentský posudek disertační práce - Zuzana Fialová: Data envelopment analysis as an alternative approach to managing risks in banking - obor: Ekonometrie a operační výzkum, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky. 2013.
 • Lukáš, L. Recenze příspěvku pro časopis E M Ekonomie a Management - R587 - Optimization and Genetic Algortithms as a Tool of Production Process. E+M Ekonomie a Management, Liberec : Technická univerzita, 2013. ISBN 1212-3609.
 • Lukáš, L. Evaluation of a contribution to the journal E M Economics and Management - MOMENTUM EFFECTS AND MARKET STATES: EMERGING MARKET EVIDENCE. E+M Ekonomie a Management, Liberec : Technická univerzita, 2013. ISBN 1212-3609.
 • Lukáš, L. Evaluation of a contribution to the journal E M Economics and Management - MODELING AN BMS BASED AUTOMOBILE LIABILITY RATING. E+M Ekonomie a Management, Liberec : Technická univerzita, 2013. ISBN 1212-3609.
 • Lukáš, L. Prague Economic Papers - Review of Paper No. 13-154 - The Sources of the Total Factor Productivity Growth in Lithuanian Family Farms: A Färe-Primont Index Approach. Prague Economic Papers, Praha : Vysoká škola ekonomická, 2013. ISBN 1210-0455.
 • Lukáš, L. Oponentský posudek disertační práce - PhDr. Petr Jablonský: Performance of Downside Risk Models of the Post-modern Portfolio Theory - obor: Finance, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. 2013.
 • Lukáš, L. Oponentský posudek disertační práce - Ing. Martin Pohl: Czech Swap Curve, Economic Fundamentals and Financial Markets - obor: Finance, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. 2013.
 • Lukáš, L. Oponentský posudek disertační práce - Robert G. Kuklik, MBA.: Capital Asset Price Modelling: Concept VAPM - obor: Finance, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. 2013.
 • Lukáš, L. Recenze příspěvku pro publikaci v časopisu AUCO - Risk-sensitive and mean variance optimality in Markov decision processes. Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica, Czech Economic Review, Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013. ISBN 1802-4696.
 • Lukáš, L. Recenze příspěvku pro časopis E M Ekonomie a Management - R617 - Využívanie platobných kariet a efektívnosť bank. E+M Ekonomie a Management, Liberec : Technická univerzita, 2013. ISBN 1212-3609.
 • Lukáš, L. Recenze příspěvku pro časopis E M Ekonomie a Management - Determinacia systematického rizika kmeňovej akcie v modeli časovo-premenlivého fundamentálneho beta. E+M Ekonomie a Management, Liberec : Technická univerzita, 2013. ISBN 1212-3609.
 • Lukáš, L. Oponentský posudek disertační práce - Ing. Ondřej Čížek: Makroekonometrický model měnové politiky - obor: Ekonometrie a operační výzkum, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky. 2013.