Fotografie

doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.

vedoucí Centra základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (pracoviště na FEK ZČU v Plzni)
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady FEK

e-mail lukasl@kem.zcu.cz
telefon  377633107
konzultační/úřední hodiny  St 14:30 - 15:30, UK430
kancelář  UK430

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty