Fotografie

doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady FEK

e-mail lukasl@kem.zcu.cz
telefon  377633107
kancelář  UK430

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty