Fotografie

doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady FEK

e-mail lukasl@kem.zcu.cz
telefon  377633107
kancelář  UK430

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

1.4.2007 na návrh VR ZČU/FST jmenován rektorem ZČU Doc. Ing. Josefem Průšou, CSc. docentem pro obor: Strojní inženýrství
20.3.2007 obhajoba habilitační práce "Pravděpodobnostní modely některých manažerských úloh" před VR ZČU/FST
1993 přiznán vědecký stupeň I. v oboru 39-01-9, AV ČR
1990 jmenován školitelem pro obor 39-01-9 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, ČSAV
1974-1982 Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha, obor Aproximační a numerické metody (RNDr.)
1968-1973 Fakulta stavební, VUT Brno, věd. aspirantura obor Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí (CSc.)
1959-1964 Fakulta strojní, VŠSE Plzeň, obor Konstrukce tvářecích strojů (Ing.), s vyznamenáním
1953-1959 2. Jedenáctiletá středni škola v Plzni, s vyznamenáním
1948-1953 17. Národní škola v Plzni

Odborná praxe

2001-dosud odborný asistent
1997-2001 ZČU v Plzni, FEK, odborný asistent, zástupce vedoucího KSO, tajemník KSO
9/1996 konkursem přijat na Fakultu ekonomickou, Západočeské univerzity v Plzni
1996 fa DELTA Project a.s., Praha, (5 měsíců) manažer projektu
1996-1997 FEK, ZČU v Plzni, vedoucí nově vzniklé Katedry statistiky a operačního výzkumu (KSO) (7 měsíců)
1993 pracovník fy AXIOM Zlín, pracoviště Plzeň, (3 měsíce)
1993-1996 samostatný konzultant - obory: matematické modelování, software počítačů, turistické služby
1991-1993 závod Těžké strojírenství s.r.o., ŠKODA Plzeň, CAD a MIS manažer
1987-1991 Ústav technologie a spolehlivosti, ČSAV, Plzeň, samostatný vědecký pracovník
1984-1985 SGIT, IAAE, Vienna, Rakousko, (6 měsíců)
1966-1987 Výzkum aplikované matematiky, Ústřední výzkumný ústav, ŠKODA k.p., Plzeň, samostatný vědecký pracovník
1965-1966 základní vojenská služba, (12 měsíců)
1964-1966 závod Těžké strojírenství, ŠKODA n.p., Plzeň, konstruktér

Ostatní profesionální aktivity

2004-dosud Koordinátor projektu ERASMUS, IUT Limoges (Francie)
2004-dosud Koordinátor projektu ERASMUS, Universidad de Sevilla (Španělsko)
2004-dosud Koordinátor projektu ERASMUS, Universidad de Vigo (Španělsko)
2004-dosud Koordinátor projektu ERASMUS, Université Montpellier I (Francie)
Výuka v angličtině - Operační výzkum v projektu ERASMUS, ZS 2007-2008
Výuka v angličtině - Pravděpodobnostní modely v projektu ERASMUS, LS 2006/2007