Fotografie

RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.

spolupracovník Centra základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (pracoviště na FEK ZČU v Plzni)

telefon  377633114 kancelář  TY410

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AAD Data analysis
AD Analýza dat
AEKN Econometrics
ASTA Statistics
EKN Ekonometrie
SPS Seminární práce ze statistiky
STA Statistika