Fotografie

Ing. Pavla ŘÍHOVÁ

tajemnice katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
externí doktorandka katedry ekonomie a kvantitativních metod

e-mail divisova@kem.zcu.cz
telefon  377633103
konzultační/úřední hodiny  St 12:45 - 13:45, UK 423, Ve středu 4. a 11. dubna jsou konzultační hodiny až od 14:40 - 15:40 hod.
kancelář  UK 423

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2006-dosud ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, studijní obor: Podniková ekonomika a management, zahájeno doktorské studium
2001-2006 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, studijní obor: Podniková ekonomika a management, zaměření: Malé a střední podniky, (magisterské studium - Ing.)
1997-2001 Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň

Speciální kurzy a další vzdělávání

2003-2005 ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická, certifikátový program Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů