Fotografie

Ing. Pavla ŘÍHOVÁ

tajemnice katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
externí doktorandka katedry ekonomie a kvantitativních metod

e-mail divisova@kem.zcu.cz
telefon  377633103
konzultační/úřední hodiny  UK 423, PÁ 12. 1. 2018: 11:15 - 12:00 hod.; ST 17. 1. 2018: 9:00 - 10:00 hod.; ST 24. 1. 2018: 9:00 - 10:00 hod.; ÚT 30. 1. 2018: 9:00 - 10:00 hod.; ÚT 6. 2. 2018: 9:00 - 10:00 hod. Uvedené KH se mohou změnit - sledujte prosím courseware nebo tuto stránku.
kancelář  UK 423

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2006-dosud ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, studijní obor: Podniková ekonomika a management, zahájeno doktorské studium
2001-2006 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, studijní obor: Podniková ekonomika a management, zaměření: Malé a střední podniky, (magisterské studium - Ing.)
1997-2001 Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň

Speciální kurzy a další vzdělávání

2003-2005 ZČU v Plzni, Fakulta pedagogická, certifikátový program Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů