Fotografie

Ing. Lenka ŠIMONOVÁ

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
externí doktorandka katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka projektové kanceláře
členka střediska projektových aktivit

e-mail lenkazah@kpm.zcu.cz
telefon  377633622
kancelář  HJ 212

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty