Fotografie

Ing. Lucie VALLIŠOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry financí a účetnictví

e-mail lbuzkova@kfu.zcu.cz
telefon  377633213
konzultační/úřední hodiny  Út 10:00 - 11:00, UK 509, KH ve zkouškovém období po předchozí domluvě
kancelář  UK 509

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hinke, J. Implementation of sustainability aspects in the financial reporting system: an environmental accounting standard. 2018.
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hinke, J. Implementation of sustainability aspects in the financial reporting system: an environmental accounting standard. Economic Annals-ХХI, 2018, roč.173. č. 9-10, s.55-59, ISSN 1728-6220.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Implementation of international financial accounting standards from the perspective of companies in the Czech Republic. Economic Annals-ХХI, 2018, roč.167. č.9-10, s.70-74, ISSN 1728-6220.
 • Dvořáková, L.; Vallišová, L. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY PRINCIPLES INTO SYSTEMS OF BUSINESS MANAGEMENT - LINKING SUSTAINABILITY TO BUSINESS STRATEGY. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2015, roč.18. č.No 6 (150) 2015, s.143-149, ISSN 2071-2227.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Corporate Accounting Processes in the Czech Republic in the context of European Harmonization and Standardization. International Journal on GSTF Business Review, 2011, roč.1. č.1, s.23-28, ISSN 2010-4804.
Statě ve sborníku
 • Hruška, Z.; Hinke, J.; Černá, M.; Vallišová, L. Impacts of the Electronic Records of Sales (ERS) Introduction to the Small and Medium-sized Enterprises in the Czech Republic. 2019.
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hruška, Z.; Hinke, J. Attitude of Non Listed Companies to Financial Reporting in Accordance with IAS/IFRS - Evidence from the Czech Republic. Granada, Spain : INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2019.
 • Černá, M.; Vallišová, L.; Karabinová, P. Influence of Accounting IS on Accounting Processes Setting in Production Company. In Proceedings of the 14th European Conference on Management, Leadersip and Governance. Reading : ACPI Ltd., 2018, s.28-36. ISBN 2048-9021978-1-912764-01-3.
 • Černá, M.; Zborková, J.; Vallišová, L. Strategic Planning of Klatovy Town in the Area of Education.. In Trendy v podnikání 2014 - Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s.1-7. ISBN 978-80-261-0444-5.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Business Strategy versus the Sustainability Development Concept. In The ECMLG proceedings. Reading : Academic conferences and publishing international limited, 2014, s.559-567. ISBN 2048-903X978-1-910309-77-3.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Processes of Accounting Harmonization and Standardization in the European Union versus the Sustainability Development Concept. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.418-425. ISBN 978-1-908272-75-1.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Processes of Accounting Harmonization and Standardization in the European Union versus the Sustainability Development Concept. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.418-425. ISBN 978-1-908272-76-8.
 • Vallišová, L. Mezinárodní účetní standardy versus koncept udržitelného rozvoje. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-8. ISBN 978-80-261-0100-0.
 • Vallišová, L. Geneze a vývojové trendy procesu harmonizace evropského účetnictví. In The CD of participants´ reviewed papers from 13rd International Conference MEKON 2011. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, 2011. s.1-8. ISBN 978-80-248-2372-0.
 • Vallišová, L. Leasing dle českých právních norem ve srovnání se standardy IAS/IFRS. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-8. ISBN 978-80-261-0051-5.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Development and Evaluation of Accounting Harmonization Processes in the Czech Republic with International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards. In Annals and Proceedings of 22nd DAAAM World Symposium. Wien : DAAAM International Vienna, Karlsplatz 13/311, A-1040 Wien, Austria, European Union, 2011, s.1-2. ISBN 1726-9679978-3-901509-83-4.
 • Vallišová, L.; Dvořáková, L. Approaches to the Corporate Accounting Processes in the Czech Republic in the Conditions of the 21st century. In Proceedings of the Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2011) and Annual International Conference on Qualitative and Quantitative Economics Research (QQE 2011). Singapore : Global Science and Technology Forum (GSTF), 2011, s.210-214. ISBN 978-981-08-8957-9.