Fotografie

doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK
člen Akademického senátu FEK

e-mail gangur@kem.zcu.cz
telefon  377633117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Út 9:00 - 10:00, CD208
St 10:15 - 11:15, UK425
kancelář  UK 425, CD 208

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Monografické publikace
 • Gangur, M.; Plevný, M.; Sova Martinovský, V. Automatické parametrizované generování úloh a testů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018. 120s. ISBN 978-80-261-0770-5.
 • Gangur, M. Prediktivní trhy. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015. 163s. ISBN 978-80-7478-847-5.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Gangur, M.; Svoboda, M. Simulation of Bayes' rule by means of Monte Carlo method. Teaching Statistics, 2018, roč.40. č.3, s.83-87, ISSN 1467-9639.
 • Munk, M.; Benko, Ĺ.; Gangur, M.; Turčáni, M. Influence of ratio of auxiliary pages on the pre-processing phase of web usage mining. E + M. Ekonomie a Management, 2015, roč.18. č.3, s.144-159, ISSN 1212-3609.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Tools for Consumer Rights Protection in the Prediction of Electronic Virtual Market and Technological Changes. Amfiteatru Economic, 2014, roč.16. č.36, s.578-592, ISSN 1582-9146.
 • Gangur, M. THE SELECTED PROBLEMS OF PREDICTION MARKET MANAGEMENT. Actual Problems of Economics, 2014, roč.158. č.8, s.418-427, ISSN 1993-6788.
 • Gangur, M.; Martinovský, V. A Programmed Learning Principle in Question Bank Creation. Recent Patents in Computer Science, 2013, roč.6. č.1, s.14-24, ISSN 1874-4796.
 • Gangur, M. The Use of Simulation Game in Education Process and Its Interconnection to LMS. Technológia vzdelávania, 2010, s.14-17. ISSN 1335-003X.
 • Odvody, Z.; Gangur, M. E-learningové kursy ČSK jsou spuštěny na www.apolenka.cz. Časopis České stomatologické komory, 2009, roč.19. č.7-8, s.206-207, ISSN 1210-3381.
 • Gangur, M.; Kvašňák, E. Využití principů programového učení ke konstrukci studijních aktivit v on-line kurzu. Technológia vzdelávania, 2007, roč.15. č.5, s.10-12, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L.; Gangur, M. První zkušenosti s projektem EQUAL SUPPORT s podporou elearningu. Technológia vzdelávania, 2006, roč.14. č.4, s.13-15, ISSN 1335-003X.
 • Gangur, M. (E-)learning hrou. Technológia vzdelavánia. Slovenský učiteĺ, 2005, roč.13. č.5, s.10-12, ISSN 1335-003X.
 • Gangur, M. Úloha informačního systému při financování tvůrčích aktivit. Technológia vzdelávania, 2004, roč.12. č.7, s.14-16, ISSN 1335-003X.
 • Gangur, M.; Plevný, M. The use of optimization in fuzzy knowledge system construction. Journal of Information, Control and Management Systems, 2003, roč.1. č.2, s.87-100, ISSN 1336-1716.
 • Gangur, M. Podpora absolventů univerzity při výběru profese. E+M Economics and Management, 2003. s.102-106. ISSN 1212-3609.
 • Gangur, M. Použití online redakčního systému pro konstrukci VLE. Technológia vzdelavánia, Slovenský učiteĺ, 2003, roč.2003. č.7, s.4-6, ISSN 1335-003X.
Kapitoly v knize
 • Gangur, M. Využití prediktivního trhu pro agregaci informací. Metódy modelovania a analýzy dát v informačných systémoch, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s.146-160. ISBN 978-80-558-0034-9.
 • Gangur, M. Výuka hrou s využitím ICT. ICT koordinátor + ICT metodik, Cheb : SRPGCH, 2007. s.183-192. ISBN 978-80-7399-065-7.
 • Gangur, M.; Pimek, S. Principy a možnosti počítačových sítí. ICT koordinátor + ICT metodik, Cheb : SRPGCH, 2007. s.35-100. ISBN 978-80-7399-065-7.
Statě ve sborníku
 • Gangur, M. Automated Generation of Statistical Tasks. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.47-58. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
 • Gangur, M. AUTOMATED GENERATION OF STATISTICAL TASKS. 2018.
 • Svoboda, M.; Gangur, M. The use of Monte Carlo Computer Simulation in Teaching Statistics. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.185 - 194. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
 • Svoboda, M.; Gangur, M. Using of Markov chains with varying state space for predicting short-term of the share price movements. In 35-th International Confernce Mathematical Methods in Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017, s.749-754. ISBN 978-80-7435-678-0.
 • Gangur, M. Motivation System on Prediction Market. In LNAI 9875 Computational Collective Intelligence Part II. Switzerland : Springer, 2016, s.354-363. ISBN 0302-9743978-3-319-45245-6.
 • Svoboda, M.; Gangur, M.; Říhová, P. SPOLEHLIVOST DISKONTNÍCH VÝNOSOVÝCH MODELŮ. In Trendy v podnikání 2016, Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-9. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Plevný, M.; Gangur, M. On the Possibility of Solving the Problem of Automatic Generation of Images in Quiz Questions. In DIVAI 2016 - 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s.385-395. ISBN 2464-7470978-80-7552-249-8.
 • Gangur, M. THE QUIZ QUESTIONS WITH AUTOMATICALLY GENERATED IMAGES. In DIVAI 2016 - 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s.87-97. ISBN 2464-7470978-80-7552-249-8.
 • Gangur, M. Combined System of Continuous Double Auction and Automatic Market Maker in Prediction Market. In 33rd international conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Pilsen : University of West Bohemia Pilsen, 2015, s.202-207. ISBN 978-80-261-0539-8.
 • Gangur, M. Automatic parameterized generation of test. In DIVAI 2014 - 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s.55-64. ISBN 978-80-7478-497-2.
 • Plevný, M.; Gangur, M. Application of the Prediction Market Instruments in Higher Education. In Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2014. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s.577-586. ISBN 978-80-213-2468-8.
 • Gangur, M.; Martinovský, V. A NEW PROGRAMMED LEARNING MODULE IN LMS MOODLE. In 9th International Scientific Conference on Distance Learning and Applied Informatics Conference Proceedings. Nitra, Slovakia : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012, s.103-109. ISBN 978-80-558-0092-9.
 • Gangur, M. Networking between LMS Moodle and external applications. In Proceedings CSEDU 2102, Vol. 1. Portugal : SciTechPress, 2012, s.271-275. ISBN 978-989-8565-06-8.
 • Gangur, M. The Use of XSLT for Table Data Tasks Generation. In Recent Research in Computer Science. Neuveden : WSEAS Press, 2011, s.503-508. ISBN 978-1-61804-019-0.
 • Gangur, M.; Martinčík, D. A Prediction Market in Education and Market Liquidity. In Recent Researches in Educational Technologies. Neuveden : WSEAS Press, 2011, s.32-36. ISBN 978-1-61804-021-3.
 • , .; Automatic Generation of Mathematic Tasks. In Recent Researches in Educational Technologies. Iasi : WEAS Press, 2011, s.129-134. ISBN 978-1-61804-010-7.
 • Gangur, M. Generování úloh s parametrizovanými strukturovanými daty. In Sborník příspévků z konference a soutěže eLearning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011, s.119-124. ISBN 978-80-7435-153-2.
 • Martinčík, D.; Gangur, M. Dynamic Stochastic General Equilibrium Game as Economic's Teaching Support. In Recent Researchs in Educatuional Technologies. Neuveden : WSEAS Press, 2011, s.37-42. ISBN 978-1-61804-021-3.
 • Gangur, M. Automatic Generation of Cloze Questions. In CSEDU 2011. Portugalsko : SciTePress ? Science and Technology Publications, 2011, roč.3. č.Volume 1, s.264-269, ISBN 978-989-8425-49-2.
 • Gangur, M. Matematické úlohy v testu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s.96-101. ISBN 978-80-7435-067-2.
 • Gangur, M. Projekt "Brána na VŠ" a jeho řešení s využitím volně dostupných autorských nástrojů. In Sborník abstraktů mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2010. VŠB - Technická univerzita Ostrava : VŠB, Ostrava, 2010. s.36-36. ISBN 978-80-248-2242-6.
 • Gangur, M. Prediktivní virtuální trh - simulační hra. In SCO 2009. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s.195-200. ISBN 978-80-210-4878-2.
 • Gangur, M. Tvorba e-learningového kurzu v autorském nástroji. In Moderní trendy v ICT. Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., 2009, roč.1. č.2, s.64-80, ISBN 978-80-86847-39-9.
 • Gangur, M.; Odvody, Z. Educational Portal of the Czech Dental Chamber. In Mefanet 2009. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s.1-6. ISBN 978-80-7392-118-7.
 • Gangur, M. Elektronický virtuální trh. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s.154-159. ISBN 978-80-8094-317-2.
 • Gangur, M. Automatické generování testů V LMS Moodle. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s.160-166. ISBN 978-80-8094-317-2.
 • Gangur, M. Systém elektronického virtuálního trhu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. s.38-41. ISBN 978-80-7041-143-8.
 • Gangur, M.; Kvašňák, E. Využití principů programového učení ke konstrukci studijních aktivit v on-line kurzu. In Dištančné vzdelávanie a Aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s.68-73. ISBN 978-80-8094-123-9.
 • Gangur, M.; Kvašňák, E. Generování unikátních testů v LMS Moodle. In Mefanet 2007. Brno : MSD, 2007. s.1-5. ISBN 978-80-7392-007-4.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Informační systém fakulty pro podporu distančního vzdělávání. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. s.81-86. ISBN 80-8050-975-1.
 • Lukáš, M.; Gangur, M.; Plevný, M. An e-communication system for solving citizens' problems based on the defined life situations, the Czech Republic. In ICEG 2006. Reading : Academic Conferences Limited, 2006. s.142-149. ISBN 978-1-905305-34-6.
 • Lukáš, M.; Gangur, M.; Plevný, M. The research of the citizen and public administration communication with the knowledge system support. In IMPA. Cheb : MIM Consulting, 2005. s.107-109. ISBN 80-239-4957-8.
 • Gangur, M. Hra ve výuce nebo výuka ve hře?. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. s.222-228. ISBN 80-7041-595-9.
 • Gangur, M. Publikační systém a jeho využití pro marketing školy a řizení studia. In E-learning a blended learning ve vzdělávacím procesu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.15-16. ISBN 80-7043-420-1.
 • Gangur, M. Financování tvůrčích aktivit fakulty. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005. s.152-157. ISBN 80-7044-652-8.
 • Gangur, M.; Lukáš, M. Komunikace občana s veřejnou správou s podporou znalostního systému. In Sborník z mezinárodní konference EuroRegio2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.132-135. ISBN 80-239-5803-8.
 • Gangur, M. Výuka pomocí projektu. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. s.275-280. ISBN 80-7041-798-6.
 • Gangur, M. Informační služby jako součást kvality školy. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004. s.27-34. ISBN 80-7044-543-2.
 • Gangur, M. Další vzdělávání ve veřejné správě. In IMPA 2004. Cheb : MIM Consulting, 2004. s.1-9. ISBN 80-239-1506-1.
 • Eger, L.; Gangur, M.; Hommerová, D. Funkce a podpora dálkového studia a e-learningu na ekonomické fakultě v Plzni = Funktion und Förderung des Fernstudiums und E-learnings an der Fakultät für Ökonomie in Pilsen. In Lebenslanges Lernen in Lerndenden Regionen. Chemnitz : STHZ, 2004. s.27-35. ISBN 3-937487-03-4.
 • Gangur, M. Redakční systém ve výuce. In Sborník konference Regio 2003. Plzeň : MIM Consulting, s.r.o., 2003. s.35-41. ISBN 80-239-1505-3.
 • Gangur, M. The Frequency Interpretation of Fuzziness in the Fuzzy Classification. In Znalosti 2003. Ostrava : VŠB-TU, 2003. s.303-308. ISBN 80-248-0229-5.
 • Gangur, M. The Use of Fuzzy Expert System in University Marketing. In Mathematical Methods in Economics - Proceedings of Abstracts. Praha : ČZU Praha, 2003. s.33-33. ISBN 80-213-1047-2.
 • Gangur, M. Podpora absloventů při výběru profese. In 10 rokov technologie vzdelávania. Nitra : SlovDidac, 2002. s.335-340. ISBN 80-967746-6-2.
 • Gangur, M.; Plevný, M. The Use of Mathematical Modeling in Fuzzy Classification. In Advances in Artificial Intelligence and Engineering Cybernetics. Windsor : IIAS, 2002. s.20-25. ISBN 1-894613-19-8.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Practical Example of Fuzzy Approach in Classification. The Measurement of Success of Fuzzy Classification. In Advances in Artificial Intelligence and Engineering Cybernetics. Windsor : IIAS, 2000. s.37-42. ISBN 1-894613-20-1.
 • Gangur, M.; Plevný, M. The Algorithms for Fuzzy Classification on the Case of System for Job Hunting. In Advances in System Research and Cybernetics. Windsor : IIAS, 1999. s.110-114. ISBN 0-921836-78-3.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Profesní poradenství v prostředí menších VŠ institucí. In Celostátní setkání akademických pracovníků v poradenství: sborník z národní konference. Praha : IPPP ČR, 1997. s.76-78.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Fuzzy Approach to Gathering Input and Output Data of Classification System. In Development of Careers Services at Czech Universities II: proceedings of the international meeting. Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. s.135-144. ISBN 80-213-0336-0.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Development of careers services at czech universities. In Development of Careers Services at Czech Universities: proceedings of the international meeting. Praha : ČZU, 1996. s.172-179. ISBN 80-213-0290-9.
Software
 • Martinčík, D.; Gangur, M. Experimentální makroekonomický software DSGEgame. 2010.
Učební texty, skripta
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Mičudová, K.; Gangur, M.; Říhová, P.; Svoboda, M. Základy statistiky a pravděpodobnosti. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 225s. ISBN 978-80-261-0660-9.
 • Gangur, M. Základy implementace webového informačního systému. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 160s. ISBN 978-80-261-0485-8.
Postery, přednášky
 • Gangur, M. Systém elektronického virtuálního trhu. Univerzita Hradec Králové, 2008.
 • Gangur, M. Automatické generování testů v LMS Moodle. Nitra, 2008.