Fotografie

doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK
člen Akademického senátu FEK

e-mail gangur@kem.zcu.cz
telefon  377633117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Út 9:00 - 10:00, CD208
St 10:15 - 11:15, UK425
kancelář  UK 425, CD 208

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2000 Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta), Praha, RNDr. (Samočinné počítače a programování)
2000 Západočeská univerzita (Fakulta aplikovaných věd), Plzeň, Ph.D. (Informatika a výpočetní technika)
1989 Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta), Praha, Mgr. (Samočinné počítače a programování)

Odborná praxe

2003-2007 Ekonomická fakulta Cheb, ZČU Plzeň, vedoucí katedry KSO
2000-dosud Ekonomická fakulta Cheb, ZČU Plzeň, odborný asistent
1997-2004 gateway Gymnázia Cheb, administrátor Unix
1997-2009 Servery pro měření a sběr dat seismologické aktivity, Cheb, administrátor
1997-2009 Ústav mechaniky a struktury hornin, Akademie věd ČR
1996-dosud Poskytovatel internetového připojení a správa úzlu CESNET2 Cheb
1995-2009 Fakulta ekonomická Cheb, ZČU Plzeň, administrátor informačních serverů
1991-1993 Ekonomická fakulta Cheb, ZČU Plzeň, administrátor, lokální síť Novell
1989-1991 Státní lázně Františkovy Lázně, systémový analytik
1989-1995 Vývoj a údržba Informačního systému Státní lázně Františkovy Lázně

Speciální kurzy a další vzdělávání

2001-2002 Kurz Telmae II - Synchronní a asynchronní komunikační nástroje ve virtuálním studiu, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
2000-2001 Kurz Telmae - ICT ve vzdělání - Virtuální studium, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
1999 Postgraduální distanční kurs "Univerzitní management", moduly "Hodnocení kvality VŠ" a "Univerzitní poradenské služby", Centrum pro studium vysokého školství, Praha
1998 Administrátor unixových serverů - OS Unix pro systémové administrátory - OS Unix - instalace a konfigurace
1997 Letní jazyková škola - angličtina, ZČU Plzeň
1996 Certifikát průvodce cestovního ruchu, Plzeň

Odborné stáže

1999 1 měsíční studijní pobyt na Univerzitě RUCA Antwerpy. Belgie
1996 3 měsíční studijní pobyt na Univerzitě RUCA Antwerpy. Belgie
1995 3 měsíční studijní pobyt na Univerzitě RUCA Antwerpy. Belgie

Ostatní profesionální aktivity

2007-dosud ERASMUS - Vaduz, Koordinátor bilaterální dohody
2007-dosud ERASMUS - Verona, Koordinátor bilaterální dohody
2006-dosud Člen zastupitelstva města Cheb
2003-2008 ERASMUS - Výuka FIPV, Výuka studentů ERASMU
2001 Spoluorganizátor mezinárodní výstavy Nová média 2001, Cheb
2000-2002 Člen správní rady společnosti Terea
2000 Spoluorganizátor mezinárodní výstavy Nová média 2000, Cheb
1999 Účastník mezinárodního workshopu "Seismic processes and associated phenomena in West Bohemia and in the Vogtland", Západní Čechy, Praha
1998-2000 Člen okresní školní rady v Chebu
1997-2002 Člen městského zastupitelstva v Chebu
1997-2009 člen pracovní skupiny geofyzikálních studií v NW-Bohemia/Vogtland/NE- Bavaria earthquake swarm region, Západní Čechy, Praha
1997-2006 Člen školské komise rady města v Chebu