Ing. Ondřej BABUNĚK

externí doktorand katedry ekonomie a kvantitativních metod
e-mail babunekon@gmail.com
telefon  377633123
kancelář  UK421

Výzkumná a odborná činnost | Publikace