RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.

Fotografie proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Fakulty ekonomické
vedoucí střediska mezinárodních aktivit
vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail jpreis@fek.zcu.cz
telefon  377633067
konzultační/úřední hodiny  Po 9:00 - 10:00, UK 525, nebo po předchozí domluvě
Čt 14:00 - 15:00
kancelář  UK 525

Publikace

Monografické publikace
 • Ježek, J.; Krbová, J.; Slach, O.; Bosák, O.; Kopp, J.; Lepič, M.; Nováček, A.; Pašek, J.; Preis, J. Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 380s. ISBN 978-80-261-0993-8.
 • Ježek, J.; Krbová, J.; Slach, O.; Bosák, O.; Kopp, J.; Lepič, M.; Nováček, A.; Pašek, J.; Preis, J. Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019. 277s. ISBN 978-80-261-0993-8.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Böhmerwald/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 148s. ISBN 978-80-261-0410-0.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Šumava. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. 185s. ISBN 978-80-7380-404-6.
 • Kopp, J.; Mentlík, P.; Kraft, J.; Dokoupil, J.; Kučera, T.; Červený, P.; Reitspies, Z.; Preis, J.; Svoboda, J.; Baštová, M. Geografie ostrovů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 194s. ISBN 80-7043-440-6.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Preis, J.; Klika, D. Sustainability as a Message on Social Media: A Case Study Of the World Economic Forum’s Twitter Account. Problemy Ekorozwoju, 2024. ISSN 1895-6912.
 • Preis, J.; Krampota, F. Příběh objevení pramene Nilu. Geografické rozhledy, 2024, roč.33. č.4, s.22-25, ISSN 1210-3004.
 • Preis, J.; Kohout, M. Americko-mexická hranice: bariéra proti zločinu nebo zóna humanitární krize?. Geografické rozhledy, 2022, roč.31. č.4, s.8-11, ISSN 1210-3004.
 • Kopp, J.; Frajer, J.; Novotná, M.; Preis, J.; Dolejš, M. Comparison of Ecohydrological and Climatological Zoning of the Cities: Case Study of the City of Pilsen. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2021, roč.10. č.5, s.1-21, ISSN 2220-9964.
 • Buheji, M.; Korže, A.; Eidan, S.; Abdulkareem, T.; Perepelkin, N.; Mavrič, B.; Preis, J.; Bartula, M.; Ahmed, D.; Buheji, A.; Beka, G.; Kakoty, P.; Das, R. Optimising Pandemic Response through Self-Sufficiency – A Review Paper. American Journal of Economics, 2020, roč.10. č.5, s.277-283, ISSN 2166-4951.
 • Sekera, J.; Preis, J.; Pazdiora, P. Health literacy on HIV infection among adolescents in the Czech Republic: a case study of two Czech cities Plzeň and České Budějovice. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2020, roč.69. č.4, s.182-188, ISSN 1210-7913.
 • Preis, J. Indický oceán ve věku objevů. Geografické rozhledy, 2019, roč.28. č.4, s.8-11, ISSN 1210-3004.
 • Kopp, J.; Preis, J. The potential implementation of stormwater retention ponds into the blue-green infrastructure of the suburban landscape of Pilsen, Czechia. Applied Ecology and Environmental Research, 2019, roč.17. č.6, s.15055-15072, ISSN 1589-1623.
 • Preis, J.; Záhořík, J.; Piknerová, L. Afrika snů a skutečností po 70 letech. Geografické rozhledy, 2018, roč.27. č.3, s.4-7, ISSN 1210-3004.
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Preis, J. Management inovací v Plzeňském kraji a srovnání se sousedními bavorskými regiony. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.4, s.62-69, ISSN 1805-0603.
 • Preis, J.; Čechurová, M. Epidemie HIV/AIDS v subsaharských regionech na počátku druhé dekády 21. Století: regionální specifika na pozadí analýzy dat UNAIDS. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2016, roč.65. č.3, s.198-205, ISSN 1210-7913.
 • Preis, J.; Spiegler, A. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und sozioökonomischen Systeme. Land & Raum, 2014, s.32-34.
 • Čechurová, M.; Preis, J. Geograficko-historická specifika území ohbí Dunaje (Dunakanyar). Biologie, chemie, zeměpis, 2013, roč.22. č.1, s.39-43, ISSN 1210-3349.
 • Novotná, M.; Preis, J.; Kopp, J.; Bartoš, M. Changes in Migration to Rural Regions in the Czech Republic: Position and Perspectives. Moravian Geographical Reports, 2013, roč.21. č.3, s.37-54, ISSN 1210-8812.
 • Preis, J.; Čechurová, M. Vybrané příklady klíčových rozvojových center v Číně. Biologie, chemie, zeměpis, 2013, roč.22. č.4, s.195-200, ISSN 1210-3349.
 • Čechurová, M.; Preis, J. Zahraniční geografická exkurze. Příprava, realizace, význam. Biologie - chemie - zeměpis, 2012, roč.21. č.1, s.44-52, ISSN 1210-3349.
 • Preis, J.; Kopp, J. HIV/AIDS epidemics and human development index at the beginning of the 21st century: case studies of Uganda and Estonia. Infekcijni chvoroby, 2010, roč.59. č.1, s.59-66, ISSN 1681-2727.
 • Preis, J. Geografie pandemie HIV/AIDS: rozbor vybraných dostupných článků a studií. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2010, roč.59. č.1, s.4-8, ISSN 1210-7913.
Kapitoly v knize
 • Kopp, J.; Preis, J.; Žák, P.; Vogt, D. Mapping the Environmental Quality of University Campus Areas for the Needs of Blue-Green Infrastructure Planning. The Contribution of Universities Towards Education for Sustainable Development, Cham : Springer Nature Switzerland, 2024, s.211-231. ISBN 978-3-031-49852-7.
 • Preis, J.; Kopp, J.; Hommerová, D.; Herzner, A.; Hellbach, C. Rainwater Management in a Context of Sustainable Cities: Six Possible Roles of the University in Building Water Sensitive Communities. Educating the Sustainability Leaders of the Future, Cham : Springer Nature Switzerland, 2023, s.625-640. ISBN 978-3-031-22855-1.
 • Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M. Quality of Life and Cross-Border Relations in Selected Czech Euroregions. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.179-196. ISBN 978-3-319-63015-1.
 • Dokoupil, J.; Kopp, J.; Preis, J. Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme., Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.237-255. ISBN 978-80-261-0262-5.
 • Preis, J. Plzeň - the Academic City. The Geography of Plzeň, Plzeň : University of West Bohemia, 2007. s.145-150. ISBN 978-80-7043-583-0.
 • Preis, J. Plzeň - univerzitní město. Geografie města Plzně, Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.150-155. ISBN 978-80-7043-558-8.
Statě ve sborníku
 • Preis, J.; Waldmannová, B. SDGs a jejich ohlas na sociálních sítích: Analýza projektů zaměřených na udržitelný rozvoj publikovaných na LinkedInovém profilu Světového ekonomického fóra. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň : Fakulta ekonomická ZČU, 2022, s.184-196. ISBN 978-80-261-1126-9.
 • Dokoupil, J.; Preis, J. BREXIT AND MIGRATION WAVE FROM THE MIDDLE EAST: POSSIBLE IMPACTS ON FUTURE DEVELOPMENT OF THE SCHENGEN AREA. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.375-382. ISBN 978-80-8154-191-9.
 • Dokoupil, J.; Preis, J. THE DEVELOPMENT OF THE CROSS-BORDER COOPERATION IN THE CZECH-BAVARIAN BORDERLAND: A CONTRIBUTION TO ENHANCING OF THE EUROPEAN INTEGRATION IN TERMS THE OF GLOBAL ECONOMICS. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, PTS I AND II. Žilina : UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2015, s.110-118. ISBN 978-80-8154-145-2.
 • Baštová, M.; Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J. Problematika hodnocení regionálních rozdílů. In Miscellanea geographica. 14. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.169-173. ISBN 978-80-7043-663-9.
 • Preis, J. Proč geografie HIV/AIDS?. In Miscellanea geographica. 12. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.23-28. ISBN 978-80-7043-589-2.
 • Preis, J. Epidemie HIV/AIDS v Ugandě: socioekonomické aspekty jejího šíření a nástroje boje proti ní. In Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. 11. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.125-131.
Učební texty, skripta
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Preis, J.; Kohoutová, A.; Dvořák, J. Zeměpis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2014. 128s. ISBN 978-80-7489-025-3.
 • Preis, J.; Čechurová, M. Rozvojový potenciál států BRICS v 21.století. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 32s. ISBN 978-80-261-0460-5.
 • Kohoutová, A.; Preis, J. Zeměpis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia (pracovní sešit). Plzeň : Fraus, 2014. 60s. ISBN 978-80-7489-026-0.
Postery, přednášky
 • Preis, J.; Dokoupil, J.; Klika, D.; Lešková, I.; Lochmüller, M.; Wiegand, T. Schengen internal border: perception of impact of the measure against Covid-19 in the Czech-Bavarian borderland. 2022.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M. Česko-bavorské pohraničí po Schengenu – reflexe situace obyvateli pohraničí. 2011.