Mgr. Magdalena ROUSOVÁ, M.A., Ph.D.

vyučující katedry geografie
e-mail rousovam@kge.zcu.cz
telefon  37763mateřská dovolená
kancelář  Array

Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2006-2008 Faculty of Arts and Science, University of Nebraska at Omaha, USA, graduální studium geografie
2004-2011 Přírodovědecká fakulta, Masarykova universita Brno, doktroské studium obor "regionální geografie a regionální rozvoj"
1999-2004 Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, magisterské studium učitelství oboru zeměpis-matematika pro střední školy