Ing. Marie MACKOVÁ

externí doktorandka katedry financí a účetnictví
e-mail sek@koinonia.cz
telefon  37763Array
kancelář  -

Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
  • Macková, M.; Dvořáková, L. The Specifics of Communication, Organization and Management Processes and their Role in Fulfilling the Mission of a Non-Governmental Non-Profit Organization. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 2018, roč.7. č.1, s.2382-2399, ISSN 2306-367X.
  • Macková, M.; Dvořáková, L. SUSTAINABLE FINANCING OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS. International Journal of Arts and Commerce, 2017, roč.6. č.2, s.61-70, ISSN 1929-7106.
  • Macková, M.; Dvořáková, L. SUSTAINABLE FINANCING OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS. International Journal of Arts and Commerce, 2017, roč.6. č.2, s.61-70, ISSN 1929-7106.
  • Dvořáková, L.; Macková, M. FUNDRAISING AND ITS REALIZATION IN COMMUNITY SERVICES PROVIDING. Economic Annals-XXI, 2014, roč.9-10(1). č.9-10(1), s.89-93, ISSN 1728-6220.
Statě ve sborníku
  • Macková, M.; Dvořáková, L. Non-governmental Non-profit Organizations as an Alternative Tool in the Transforming Economy. In Proceedings of the 13th European Conference on Management, Leadership and Governance ECMLG 2017. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, s.268-277. ISBN 2048-903X978-1-911218-64-7.
  • Dvořáková, L.; Macková, M. SPECIFICS OF THE ECONOMIC MANAGEMENT PROCESS IN NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Zilina, Slovakia, 2016, 1st edition : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.408-416. ISBN 978-80-8154-191-9.