Fotografie

Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail mnosk@kpm.zcu.cz
telefon  377633612
kancelář  UK 416

Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Egerová, D.; Nosková, M. Top Management Team Composition and Financial Performance: Examining the Role of Gender Diversity. E + M Ekonomie a Management, 2019, roč.22. č.2, s.129-142, ISSN 1212-3609.
 • Nosková, M. Business Intelligence a jeho využití při řízení MSP. Trendy v podnikání, 2017, roč.7. č.2, s.18-27, ISSN 1805-0603.
 • Matušková, A.; Nosková, M. Názory obyvatel Plzně na projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 rok poté. Trendy v podnikání, 2016, roč.2016. č.4, s.70-79, ISSN 1805-0603.
 • Ježek, J.; Janeček, P.; Ircingová, J.; Nosková, M. Ekonomické efekty projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč.Neuveden. č.4/2016, s.4-22, ISSN 1805-3246.
 • Novotná, M.; Šlehoferová, M.; Matušková, A. Evaluation of spatial differentiation in the Pilsen region from a socioeconomic perspective. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2016, roč.34. č.Prosinec 2016, s.73–90, ISSN 1732-4254.
 • Nosková, M. Regional Economic Effects of the European Capital of Culture Project: the Use of Input-Output Analysis. E + M. Ekonomie a Management, 2016, roč.19. č.3, s.57-74, ISSN 1212-3609.
 • Nosková, M. Nosková a Matušková - REgionální rozvoj v teorii a praxi. 2016.
 • Martinčík, D.; Šlehoferová, M. Competitiveness and Convergence of Czech Regions: Persistence of Discrepancies. E + M. Ekonomie a Management, 2014, roč.17. č.2, s.14-33, ISSN 1212-3609.
 • Pešík, J.; Šlehoferová, M. Analýza spekulativních obchodů s komoditami na základě detekce parametrických extrémů v časových řadách cen. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.4, s.4-10, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
 • Egerová, D.; Nosková, M. Does Gender Diversity in Top Management Team Relate to Financial Performance? - Implication for Strategic Management. In Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2018, s.615-622. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • Nosková, M. BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM IMPLEMENTATION AND ITS APPLICATION IN MANAGEMENT OF MEDIUM-SIZED ENTERPRISE. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.192-199. ISBN 978-80-210-8714-9.
 • Šlehoferová, M. Postoj obyvatel Plzeňského kraje k projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.931-937. ISBN 978-80-210-8273-1.
 • Šlehoferová, M.; Ježek, J. EcoC as an Opportunity for Economic Growth: a Case Study of Similar Cities. In 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings. Košice : Technical University of Košice, 2015, s.900-910. ISBN 978-80-553-2015-1.
 • Šlehoferová, M.; Ježek, J. Návrh metodického postupu hodnocení ekonomických dopadů kulturních událostí na příkladu projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s.626-632. ISBN 978-80-210-7861-1.
 • Šlehoferová, M. Creative Industries in an Economic Point of View - the Use of Input-output Analysis. In 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings. Košice : Technical University of Košice, 2015, s.890-899. ISBN 978-80-553-2015-1.
 • Šlehoferová, M.; Martinčík, D. Makroekonomický vývoj regionů pohledem shlukové analýzy. In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.277-283. ISBN 978-80-7435-368-0.
 • Šlehoferová, M. Kapitálové investice projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a jejich místo ve strategickém plánování města Plzně. In Trendy v podnikání 2014 Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 5s. ISBN 978-80-261-0444-5.
 • Šlehoferová, M. Využití shlukové analýzy při hodnocení ekonomicko-sociální úrovně regionů. In IMEA 2013. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013, s.418-424. ISBN 978-80-7395-696-7.
Učební texty, skripta
 • Ježek, J.; Dokoupil, J.; Kaňka, L.; Matušková, A.; Šlehoferová, M. Regionální rozvoj. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 122s. ISBN 978-80-261-0462-9.