Ing. Marek ČECH

člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail marekc@kpm.zcu.cz
telefon  377633617
konzultační/úřední hodiny  KH v ZS 2017/2018 pouze po domluvě emailem.
kancelář  UK413

Výzkumná a odborná činnost | Publikace