Ing. Marek ČECH

místopředsedseda Akademického senátu FEK
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail marekc@kpm.zcu.cz
telefon  377633617
konzultační/úřední hodiny  Út 9:00 - 10:00, UK422, Platí od začátku výuky semestru do odvolání. V jiných termínech dle domluvy emailem.
kancelář  UK413

Výzkumná a odborná činnost | Publikace