Fotografie

Ing. Marek ČECH

místopředsedseda Akademického senátu FEK
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail marekc@kpm.zcu.cz
telefon  377633617
konzultační/úřední hodiny  Čt 14:30 - 15:30, UK422, V jiném termínu možná domluva emailem.
kancelář  UK422
osobní stránky  https://digitalniarchitekti.cz

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

PE2 Podniková ekonomika 2
PM Projektový management