Ing. Marek ČECH

místopředsedseda Akademického senátu FEK
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail marekc@kpm.zcu.cz
telefon  377633617
kancelář  UK413

Výzkumná a odborná činnost | Publikace