doc. Ing. Ladislav ROLÍNEK, Ph.D.

člen vědecké rady FEK
e-mail rolinek@ef.jcu.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array