Fotografie

Ing. Václav SOVA MARTINOVSKÝ

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
člen Akademického senátu FEK
spolupracovník centra podnikání
interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail martv@kpm.zcu.cz
telefon  377633620
konzultační/úřední hodiny  KH po domluvě e-mailem.
Čt 11:55 - 12:15, Pouze sudé týdny.
kancelář  UK413

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Monografické publikace
  • Gangur, M.; Plevný, M.; Sova Martinovský, V. Automatické parametrizované generování úloh a testů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018. 120s. ISBN 978-80-261-0770-5.
Příspěvky v odborných časopisech
  • Sova Martinovský, V. Cloud Computing: Vývoj a současný stav. Trendy v podnikání, 2017, roč.2017. č.2, s.10-17, ISSN 1805-0603.
  • Gangur, M.; Martinovský, V. A Programmed Learning Principle in Question Bank Creation. Recent Patents in Computer Science, 2013, roč.6. č.1, s.14-24, ISSN 1874-4796.
Statě ve sborníku
  • Taušl Procházková, P.; Sova Martinovský, V.; Musil, D. Alternative finance: theoretical and empirical consideration. In Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, Rome. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.512-524. ISBN 978-80-87927-77-9.
  • Sova Martinovský, V.; Plevný, M. Applying Cloud Computing for Automated Generation of Parameterized Tasks and Test. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.357-365. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
  • Sova Martinovský, V. Benefits of using the cloud EDI in the automotive industry: case study. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.1560-1568. ISBN 978-0-9860419-7-6.
  • Januška, M.; Kubalík, J.; Sova Martinovský, V.; Štefan, M. Představení projektu NoNEETs a možnosti využití e-learningu pro cílovou skupinu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2016. Hradec Králové : Gaudeamus UHK, 2016, s.62-72. ISBN 978-80-7435-657-5.
  • Sova Martinovský, V. Economic Aspects of the Use of Cloud Computing. In Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.2390-2398. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  • Gangur, M.; Martinovský, V. A NEW PROGRAMMED LEARNING MODULE IN LMS MOODLE. In 9th International Scientific Conference on Distance Learning and Applied Informatics Conference Proceedings. Nitra, Slovakia : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012, s.103-109. ISBN 978-80-558-0092-9.
Učební texty, skripta
  • Vacek, J.; Špicar, R.; Sova Martinovský, V. Projektový management. Cvičebnice. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 144s. ISBN 978-80-261-0756-9.