Ing. Naděžda PETRŮ

externí doktorandka katedry marketingu, obchodu a služeb
telefon  37763Array kancelář  Array

Výzkumná a odborná činnost | Publikace