doc. Ing. Theodor BERAN, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady FEK

e-mail Theodor.Beran@fs.cvut.cz
telefon  377633101
konzultační/úřední hodiny  Konzultační hodiny po domluvě
kancelář  -

Publikace