Ing. Andrea MALÁ

externí doktorandka katedry financí a účetnictví
e-mail amala@kfu.zcu.cz
telefon  377633218
kancelář  UK507

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

UC1 Účetnictví 1