Ing. Pavel MLNÁŘÍK

interní doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb
e-mail pmlnarik@kmo.zcu.cz
telefon  37763Array
kancelář  UK 516

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

MTGA Základy marketingu
MTGB Marketingové aplikace
OL Obchodní logistika
PROMO Marketingový projekt