Fotografie

Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovnice střediska projektových aktivit

e-mail hommer@kmo.zcu.cz
telefon  377633307
konzultační/úřední hodiny  Po 12:30 - 14:00, UK 524, přesun KH z 11.3. na 12.3.
kancelář  UK 524

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CRM Řízení vztahů se zákazníky
CRM2 Řízení vztahů se zákazníky 2
KOU Zákaznicky orientované podnikové řízení
MRP Marketingové řízení firmy
MS Marketingové studie
MSA Marketingové studie a analýzy
MTGA Základy marketingu
PROMO Marketingový projekt