Fotografie

doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail skalicky@kpm.zcu.cz
telefon  377633615
konzultační/úřední hodiny  KH v termínu 22.2. a 1.3.18 odpadají.Možno e-mailem dohodnout náhradní
Čt 10:00 - 12:00, UK420
kancelář  UK420

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APM Projektový management
DMV Metodologie vědy pro DSP
DPM Projektový management pro DSP
DS Diplomový seminář
KM Management znalostí
MSS Management sociálních služeb
PM Projektový management
PRO Projekt - obhajoba
SZSRP Státní zkouška SRP