Fotografie

doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
člen vědecké rady FEK

e-mail skalicky@kpm.zcu.cz
telefon  377633615
konzultační/úřední hodiny  Čt 10:00 - 12:00, UK420
kancelář  UK420

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APM Projektový management
DMV Metodologie vědy pro DSP
DPM Projektový management pro DSP
DS Diplomový seminář
KM Management znalostí
MSS Management sociálních služeb
PM Projektový management
PRO Projekt - obhajoba
SZSRP Státní zkouška SRP