Fotografie

PhDr. Čestmír JARÝ

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK
externí doktorand katedry ekonomie a kvantitativních metod

e-mail jary@kem.zcu.cz
telefon  377633106 (Plzeň), 3159 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  konzultace pouze na základě předchozí domluvy
kancelář  UK 426, CD 318

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Martinčík, D.; Jarý, Č.; Šlechtová Sojková, O. Rekondiční masáže spotřeby prováděné centrálními bankami - experimentální verifikace. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.2, s.54-66, ISSN 1805-0603.
 • Jarý, Č. Daňové reformy 90. let minulého století v oblasti důchodových daní na příkladu současné ČR. Business & IT, 2015, roč.5. č.1, s.16-28, ISSN 1805-3777.
 • Hejduková, P.; Jarý, Č. Ekonomické a politické determinanty sociální podpory na příkladu první republiky.. Ekonomické spektrum, 2015, roč.10. č.2, s.32-39, ISSN 1336-9105.
Kapitoly v knize
 • Nový, M.; Kunešová, H.; Jarý, Č.; Martinčík, D.; Cihelková, E. Transformační proces v zemích střední a východní Evropy. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy., Praha : C. H. Beck, 2006, s.218 - 237. ISBN 80-7179-455-4.
Statě ve sborníku
 • Jarý, Č. Management kvality. In Quaere. 2019. ISBN 978-80-87952-30-6.
 • Jarý, Č.; Čech, M. Vývoj národního účetnictví. In Trendy v podnikání 2018. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s.1-10. ISBN 978-80-261-0833-7.
 • Jarý, Č. Zásoby a náklady spojené s jejich existencí z pohledu obecné ekonomické teorie. In Quaere. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s.431-437. ISBN 978-80-87952-26-9.
 • Jarý, Č.; Martinčík, D. Faktory restrukturalizačního procesu v období transformace české ekonomiky. In Trendy v podnikání 2016 Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-10. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Jarý, Č. GLOBALIZATION AND DEFLATION. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2015, s.265-273. ISBN 978-80-8154-145-2.
 • Jarý, Č. Historické determinanty vývoje Indie ve vztahu k ČR. In Regio 2005. 2. svazek, Sekce "Dálný východ a jihovýchodní Asie - příležitost nebo ohrožení?". V Plzni : Západočeská univerzita, 2005. s.19-23. ISBN 80-7043-433-3.
Učební texty, skripta
 • Kunešová, H.; Jarý, Č.; Martinčík, D. Světová ekonomika pro distanční studium. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 236s. ISBN 80-7043-372-8.
 • Kunešová, H.; Martinčík, D.; Jarý, Č. Světová ekonomika. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 222s.