Ing. Vendula TESAŘOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
e-mail masatova@kem.zcu.cz
telefon  377633111
konzultační/úřední hodiny  Po 10:30 - 11:00, uk428, 29.1.2018
Po 11:00 - 11:30, uk428, 8.1.2018
Út 10:30 - 11:00, uk428, 16.1.2018
Čt 11:00 - 11:30, uk428, 25.1.2018
kancelář  UK 428

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EK1 Mikroekonomie
EK2 Makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie
ZOET Základy obecné ekonomické teorie