Ing. Vendula TESAŘOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
e-mail masatova@kem.zcu.cz
telefon  377633111
konzultační/úřední hodiny  Po 12:00 - 12:30, UK428, 27. 5.
kancelář  UK 428

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Publikace

Statě ve sborníku
  • Tesařová, V. Důsledky podpory ekonomického růstu v malé otevřené ekonomice v globalizovaném světě. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2018. Zilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2018, s.413-420. ISBN 2454-0943978-80-8154-249-7.
  • Tesařová, V. Deflace jako součást globálního ekonomického systému. In GLOBALIZATION AND IT S SOCIO - ECONOMIC CON SEQUENCES. Zilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2017, s.2666-2673. ISBN 978-80-8154-212-1.
  • Mašátová, V. Teorie OCA a současná eurozóna. In IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s.119-124. ISBN 978-80-7041-851-2.
  • Mašátová, V. Euro v českém podnikatelském prostředí. In Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Liberec : Technická univerzita, 2009, s.292-297. ISBN 978-80-7372-536-5.
  • Mašátová, V. Je odkládání eura dobrou volbou?. In Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s.62-67. ISBN 978-80-7041-227-5.
  • Mašátová, V. Mobilita pracovní síly v EMU. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.1-6. ISBN 978-80-7041-202-2.
  • Mašátová, V. European Monetary Integration. In IMEA. Liberec : Technická univerzita, 2008. s.482-487. ISBN 978-80-7372-335-4.
  • Mašátová, V. Zavedení eura na Slovensku. In Recenzovaný sborník z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. s.1-7. ISBN 978-80-7318-664-7.
  • Mašátová, V. Euro v ČR odloženo. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.28-32. ISBN 978-80-7041-824-6.