Fotografie

Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

vedoucí katedry financí a účetnictví
vyučující katedry financí a účetnictví
koordinátorka certifikátového programu Daňový specialista

e-mail pahejdu@kfu.zcu.cz
telefon  377633209
konzultační/úřední hodiny  UK508, Ve zkouškovém období konzultační hodiny na základě předchozí domluvy.
kancelář  UK508

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Monografické publikace
 • Krechovská, M.; Hejduková, P.; Hommerová, D. Řízení neziskových organizací - klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha : GRADA, 2018. 203s. ISBN 978-80-247-3075-2.
 • Pavlásek, V.; Hejduková, P. Veřejné finance a daně v České republice. první. vyd. Plzeň : Nava, 2010. 215s. ISBN 978-80-7211-360-6.
 • Pavlásek, V.; Kunešová, H.; Hejduková, P. Veřejné finance a daně. 2.. vyd. Plzeň : Nava, 2009. 224s. ISBN 978-80-7211-329-3.
 • Pavlásek, V.; Kunešová, H.; Hejduková, P. Veřejné finance a daně. Plzeň : Nava, 2008. 215s. ISBN 978-80-7211-303-3.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Černá, M.; Hejduková, P.; Krešová, J. Accounting and Tax Specifics of Selected Ecclesiastical Institution. Trendy v podnikání, 2018, roč.8. č.3, s.82-90, ISSN 1805-0603.
 • Hejduková, P.; Kureková, L. PERFORMANCE AND SUSTAINABLE OF HEALTHCARE SYSTEMS AND APPROACHES TO ITS MEASURING AND EVALUATING. International Journal of Social Sciences, 2017, roč.6. č.2, s.32-43, ISSN 1804-980X.
 • Hejduková, P.; Kureková, L. Healthcare Systems and Performance Evaluation: Comparison of Performance Indicators in V4 countries Using Models of Composite Indicators. E + M. Ekonomie a Management, 2017, roč.20. č.3, s.133-146, ISSN 1212-3609.
 • Hejduková, P.; Kureková, L. Income inequality and selected methods of its measurement with the use of practical data for international comparison. International Journal of Economic Sciences, 2017, roč.6. č.2, s.68-81, ISSN 1804-9796.
 • Kureková, L.; Hejduková, P. Construction Industry and Payment Discipline in the Czech Republic. European Financial and Accounting Journal, 2016, roč.11. č.3, s.53-68, ISSN 1802-2197.
 • Hejduková, P. HEALTHCARE SYSTEMS IN AUSTRIA AND THE CZECH REPUBLIC - THE SAME HISTORY, BUT WITH SOME DIFFERENCES. International Journal of Business & Management, 2016, roč.4. č.4, s.1-13, ISSN 2336-2197.
 • Hejduková, P. MIGRATION OF HEALTH PROFESSIONALS IN OECD COUNTRIES. Ekonomické spektrum, 2015, roč.10. č.3, s.26-34, ISSN 1336-9105.
 • Hejduková, P.; Jarý, Č. Ekonomické a politické determinanty sociální podpory na příkladu první republiky.. Ekonomické spektrum, 2015, roč.10. č.2, s.32-39, ISSN 1336-9105.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M.; Karlovec, K. Rozvoj islámského finančního systému v rámci globalizace finančních trhů. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.4, s.20-25, ISSN 1805-0603.
 • Hejduková, P. Kvalita zdravotní péče jako jeden z reformních kroků systémů zdravotnictví. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.3, s.90-97, ISSN 1805-0603.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M. Sociální podnik a možnosti jeho financování. Ekonomické spektrum, 2013, roč.8. č.5, s.36-43, ISSN 1336-9105.
 • Hejduková, P. Zdravotnická zařízení v kontextu reformních změn v ČR. Trendy v podnikání, 2011, roč.1. č.2, s.115-123, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
 • Hejduková, P.; Kureková, L. GLOBALIZATION AND HEALTH: PRIORITIES FOR RESEARCH ACTIVITIES AND NATIONAL POLICIES WITH EMPHASIS ON STATISTICAL ANALYSIS. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina, Slovak Republic : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2018, s.2548-2553. ISBN 2454-0943978-80-8154-249-7.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M. Development of alternative finance models and the position of crowdfunding in alternative forms of finance. In Proceedings of the 9th Economics & Finance Conference, London. Prague, Czech Republic : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.63-74. ISBN 2336-6044978-80-87927-53-3.
 • Černá, M.; Hejduková, P. Economic Impact of the GDPR Implementation - Case of Specified Economic Entity. In Abstract Proceedings FMSCICON 2018. Praha : University of Economics, Prague (Oeconomica - Prague), 2018, s.10-10. ISBN 978-80-245-2294-4.
 • Černá, M.; Hejduková, P.; Krešová, J. Accounting and Tax Specifics of Selected Ecclesiastical Institution. 2018.
 • Kureková, L.; Hejduková, P. INTER-REGIONAL MIGRATION IN CZ AND SK: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA AT NUTS3 LEVEL. In Proceedings of the 7th Economics & Finance Conference, Tel Aviv. Prague, Czech Republic : International Institute of Social and Economic Sciences, 2017, s.178-188. ISBN 978-80-87927-32-8.
 • Hejduková, P.; Kureková, L. Migration of nurses: serious global healh problem. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2017, s.644-651. ISBN 978-80-8154-212-1.
 • Kureková, L.; Hejduková, P. Interregional migration and globalization: the empirical study in selected countries EU. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2017, s.1243-1250. ISBN 978-80-8154-212-1.
 • Hejduková, P. CROWDFUNDING JAKO ALTERNATIVNÍ FORMA FINANCOVÁNÍ. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2017, Zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.407-416. ISBN 978-80-225-4422-1.
 • Hejduková, P.; Kureková, L. Performance of health systems - the evaluation of selected indicators at the level states of the Visegrad Group. In Proceeding of 21th International Conference: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praha : Nakladatelství Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, s.212-218. ISBN 978-80-245-2155-8.
 • Kureková, L.; Hejduková, P. CONSTRUCTION INDUSTRY AND PAYMENT DISCIPLINE: THE COMPARISON OF THE SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s.316-324. ISBN 978-80-225-4245-6.
 • Hejduková, P.; Kureková, L. THE GLOBALIZED WORLD AND MIGRANTS: IMPACTS ON HEALTHCARE MARKETS. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.628-635. ISBN 978-80-8154-191-9.
 • Kureková, L.; Hejduková, P. GLOBALIZATION AND MIGRATION: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA OF THE MIGRATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.1136-1144. ISBN 978-80-8154-191-9.
 • Hejduková, P.; Kureková, L. Causality as a Tool for Empirical Analysis in Economics. In Proceedings of 4th Business & Management Conference. Prague, Czech Republic : International Institute of Social and Economic Sciences, 2016, s.73-82. ISBN 978-80-87927-30-4.
 • Hejduková, P.; Kureková, L. National health systems' performance: evaluation WHO indicators. In Proceedia - Social and Behavioral Sciences 230 (2016). Amsterdam : Elsevier, 2016, s.240-248. ISBN 1877-0428neuvedeno.
 • Hejduková, P. The Trends of Globalization in the Health Care Markets. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, VOLS I - VI, 2015. Norristown : Int Business Information Management Assoc-IBIMA, 2015, s.3197-3208. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Hejduková, P. Globalizace a zdravotnické trhy. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky (Globalization and its socio-economic consequences). ZILINA : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2015, s.199-206. ISBN 978-80-8154-145-2.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P. Development of the Social Entrepreneurship Concept in the World Economy. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.660-665. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P. Development of the Social Entrepreneurship Concept in the World Economy. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.660-665. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Hejduková, P.; Klepáková, A.; Gavurová, B. Application of Expert Method in the Process of Measurement and Performance Management. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.162-167. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P. The Use of Performance Audit in the Public Sector. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.129-134. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Hejduková, P.; Klepáková, A. The Issue of Healthcare Financing in Selected Countries. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.156 - 161. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Hejduková, P. Zdraví a jeho ekonomické aspekty. In Zborník príspevkov z medzinárodného seminára "Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ĺudského potenciálu". Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n.o., 2010, roč.2010. č.1, s.55-64, ISBN 978-80-970277-1-1.
 • Hejduková, P. The Czech health care delivery system. In Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s.153-160. ISBN 978-80-7041-455-2.
 • Hejduková, P. Pohled na budoucnost českého zdravotnictví. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.1-6. ISBN 978-80-7041-202-2.
 • Hejduková, P. Selected Aspects of Health Field in the USA. In IMEA 2008. Liberec : Technická univerzita, 2008. s.759-763. ISBN 978-80-7372-335-4.
 • Hejduková, P.; Ircingová, J. Vybrané aspekty trhu práce v Plzeňském kraji. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.188-192. ISBN 978-80-7041-812-3.
 • Hejduková, P. Nástin historického vývoje a současné situace zdravotnictví v ČR. In MEKON 2007. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2007. s.150-150. ISBN 978-80-248-1324-0.
 • Hejduková, P. Health Care Systems and Their Usage. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007. Pardubice : University of Pardubice, 2007. s.56-56. ISBN 978-80-7194-965-7.
 • Hejduková, P. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění jako příjem veřejných financí. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. s.1-10. ISBN 978-80-7318-536-7.
 • Hejduková, P.; Ircingová, J. Možnosti financování inovace výuky na ekonomických fakultách. In Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. s.1-6. ISBN 978-80-7318-646-3.
 • Hejduková, P. Vybrané okruhy problémů financování zdravotnictví. In IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.824-829. ISBN 80-7041-164-3.
 • Hejduková, P.; Ircingová, J. CAF - moderní pojetí řízení ve veřejné správě. In Doctus 2006. Bratislava : AT Publishing, 2006. s.43-45. ISBN 80-88954-36-3.
 • Hejduková, P.; Ircingová, J. Aktuální metoda pro komplexní hodnocení institucí veřejné správy. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.75-79. ISBN 80-70-43-501-1.
Učební texty, skripta
 • Hejduková, P. Veřejné finance - teorie a praxe.. Praha : C. H. Beck, 2015. 252s. ISBN 978-80-7400-298-4.
 • Hejduková, P. Veřejné finance. Sbírka příkladů a případových studií.. Praha : C. H. Beck, 2015. 92s. ISBN 978-80-7400-299-1.
 • Hejduková, P. Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 66s. ISBN 978-80-261-0483-4.
 • Hejduková, P.; Pavlásek, V. Veřejné finance a daně v České republice. Plzeň : NAVA, 2011. 182s. ISBN 978-80-7211-395-8.
Postery, přednášky
 • Černá, M.; Hejduková, P. Economic Impact of the GDPR Implementation - Case of Specified Economic Entity. 2018.