Fotografie

Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.

vedoucí katedry financí a účetnictví
vyučující katedry financí a účetnictví
koordinátorka certifikátového programu Daňový specialista

e-mail pahejdu@kfu.zcu.cz
telefon  377633209
konzultační/úřední hodiny  Po 9:00 - 10:00, UK508, Zimní semestr
kancelář  UK508

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2005-2011 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, doktorské studium
1999-2004 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, inženýrské studium
1995-1999 Manažerská akademie Beroun

Odborná praxe

2007-2015 Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s., Akademický pracovník, Vedoucí katedry financí a ekonomiky (2011 - 2015)
2006-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Akademický pracovník, Vedoucí katedry (2018 - dosud), Zástupce vedoucího katedry financí a účetnictví (2016 - 2017)
2004-2005 Saint-Gobain Slévárna, s.r.o., Odborný referent kalkulací, mezd a reportů
2002-2003 KORONA Lochovice, a.s., Asistentka personálního a finančního oddělení

Speciální kurzy a další vzdělávání

„Daňový profesionál“ 1.VOX, a.s., mezinárodní certifikát IES
„Profesionální lektor“ Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s., akreditovaný certifikát v oblasti vzdělávání dospělých
Mzdově personální profesionál, 1.VOX, a.s.

Odborné stáže

2015 Odborný pobyt University of Rzeszow, Polsko (2015), 1 týden
2014 Odborný pobyt Akdeniz University, Turecko (2015), 1 týden
2014 Odborný pobyt Krakow University, University of Rzeszow, Polsko (2014), 1 týden
2011 Jazykový kurz English Language – General, Edinburg School of English, Skotsko (2011), 2 týdny
2009 Jazykový kurz English Language – General and Business, English Language Academy, Malta (2009), 2 týdny
2006 Odborný studijní pobyt v rámci Mezinárodní školy "International Management", Hochschule Harz, Německo (2016), 3 týdny

Ostatní profesionální aktivity

Cambridge Business School, s.r.o., MBA program, lektor modulu„Veřejné finance a veřejná správa“
Česká společnost ekonomická, člen společnosti