Fotografie

Ing. Barbara TROJANOWSKÁ

tajemnice katedry financí a účetnictví
sekretářka katedry financí a účetnictví
referentka studijního oddělení - Plzeň (doktorské studium)

e-mail trojanow@fek.zcu.cz, trojanow@kfu.zcu.cz
telefon  377633201, 377633024
konzultační/úřední hodiny  Konzultace mimo vymezený čas a mimo semestr lze domluvit individuálně prostřednictvím e-mailu.
Po 9:00 - 11:00, UK 512
Út 9:00 - 11:00, UK 512
St, Ve středu 18. 4. 2018 začátek konzultačních hodin posunut na 9:30 hodin.
St 13:00 - 14:00, UK 512
St 9:00 - 11:00, UK 512
Čt, Ve čtvrtek 19. 4. 2018 konzultační hodiny z důvodu konání vědecké a oborové rady fakulty odpadají.
Čt 9:00 - 11:00, UK 512
kancelář  UK 512