Fotografie

doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.

proděkan pro projektovou činnost a rozvoj Fakulty ekonomické
vedoucí střediska projektových aktivit
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK

e-mail vacekj@kpm.zcu.cz
telefon  377633007
konzultační/úřední hodiny  LS i ZS - po domluvě telefonem nebo mailem
Čt 14:00 - 15:00, UK 420, 15.2. změna - 15 - 16
kancelář  UK420

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AKIM Knowledge and Innovation Management
APM Projektový management
KIM Inovační a znalostní management
PM Projektový management
SPM Systémové přístupy v managementu