Motivace v řízení pracovních činností (KPM/MOPJ)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'PhDr. Věra Dvořáková'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Naučit studenty orientovat se v problematice motivace v pracovních činnostech, seznámit studenty s vybranými teoriemi motivace, vysvětlit jejich využití v hospodářské praxi, předat studentům poznatky o úloze manažera v motivaci pracovníků, vysvětlit jak využít získané poznatky k motivování sebe samého, případně jím řízených pracovníků a poskytnout studentům informace o problémech motivačního programu organizace.

Vyučující:

Prezenční studium