Komerční činnosti v projektovém řízení (KPM/KPM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Miloslav Bultas'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout studentům informace potřebné ke komerční činnosti ve vazbě na nabídku projektu. Vytvořit znalostní bázi pro pochopení etapy před realizací obchodního případu včetně smlouvy. Vysvětlit konkrétní činnosti při nabídkovém a poptávkovém řízení. Připravit studenty prakticky aplikovat nabyté vědomosti.

Vyučující:

Prezenční studium