Obchodní jednání v němčině (KMO/NGK)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Naučit studenty aktivně se účastnit a vést obchodní jednání, naučit jak vyhotovit zápis z jednání, plánovat služební cestu, pracovat s externími cizojazyčnými zdroji.

Vyučující:

Prezenční studium