Nauka o veřejné správě (KPM/NVS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Předat studentům základní znalosti z oblasti řízení veřejného sektoru v procesu integrace ČR do EU. Vést je k pochopení metody správní vědy a jejiho historického vývoje. Seznámit je se strukturou veřejného sektoru a s pojmem veřejná správa. Předat přehled o vývoji veřejné správy v českých zemích a o soustavě veřejných rozpočtů.Vyučující:

Prezenční studium